Místo: Oldřišov
Bližší určení místa popisem: Památka se nachází v centru areálu místního hřbitova
Autor: nezjištěn
Datování: baroko/ 18. stol.
Rozměry: výška cca 3m, základna cca 90×90 cm
Materiál: hrubozrnný a středně zrnný pískovec, slezský mramor, kov
Realizace: 2012