MgA. BcA. Tomáš Skalík

Odborné zaměření: volná umělecká tvorba, sochařství, restaurování prostorových uměleckých děl z anorganických materiálů

Narozen: 6. 10. 1978 v Opavě
Adresa: Radkov 180, 747 84 Radkov
Telefon: +420 777 187 823

Vzdělání:
1993-1997 Střední průmyslová škola strojnická a Uměleckoprůmyslová škola v Opavě,
Obor: Navrhování hraček a dekorativních předmětů.
1997-2002 Institut restaurování a konzervačních technik Litomyšl o.p.s.,
Obor: Restaurování a konzervace kamene a souvisejících materiálů. (postupně: ak. soch. Michal Blažek, ak. soch. Mgr. Jindřich Plotica, doc. ak. soch. Jiří Novotný)
1999-2007 Vysoké učení technické v Brně – Fakulta výtvarných umění, Brno,
Obor: Sochařství II. (prof. ak. soch. Jan Ambrůz; doc. Mgr. Pavel Korbička).
2013 – dosud Vysoké učení technické v Brně – Fakulta výtvarných umění, Brno,
Obor: Umění ve veřejném prostoru a umělecký provoz (doc. Mgr. Pavel Korbička).

Zahraniční stáže:
2005 Education Technological Institut of Athens, Řecko.
2013 Institut für Konservierung und Restaurierung, Universität für angewandte Kunst Wien, Rakousko

Praxe a zaměstnání:
1999 – dosud OSVČ – vlastní umělecká tvorba, realizace v architektuře, restaurátorský ateliér.
2012 – dosud Odborný asistent, Konzervátorské centrum, Ústav historických věd, FPF SLU v Opavě.

Jiná kvalifikace:
Od roku 2008 držitel povolení MK ČR, č. 11302/ 2007, opravňující k provádění restaurování nepolychromovaných sochařských uměleckých děl z kamene a terakoty.

Ocenění:
2004 Cena děkana FaVU VUT Brno.
2008 2. místo ve veřejné architektonicko-výtvarné soutěži na realizaci vodního prvku na nám. Jana Zajíce ve Vítkově.

Členství a funkce v komisích, radách nebo jiných orgánech souvisejících s oborem:
2007 – 2013 Odborná komise Opavské ceny J. M. Olbricha za architekturu.
2011 – 2013 Kulturní komise Rady statutárního města Opavy.
2012 – dosud Realizační tým pro vznik Koncepce kulturní politiky statutárního města Opavy.
2012 – dosud Realizační tým projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/28.0273 Zkvalitnění výuky muzejní konzervace a restaurování a průzkumu historických materiálů, pozice – odborný asistent restaurování, Konzervátorské centrum, Ústav historických věd, FPF SLU v Opavě.

Členství v zájmových sdruženích a dalších uskupeních:
1998 – 2001 zakládající člen bývalé kapely Band Aloise Jiráska.
2001 – dosud zakládající člen kapely Vyvalení lulani.
2007 – dosud zakládající člen o. s. Za Opavu.
2009 – dosud o. s. Bludný kámen.
2011 – dosud divadelní soubor Nechutné tajemství.
2010 – dosud zakládající člen o. s. Radkov.
2012 – dosud o. s. Arte-fakt.
2013 – dosud Matice Slezská.

Vlastní umělecká tvorba – realizace:
1998 Tykola, Opava – Vávrovice.
2000 Trám, Brno – Komín.
2003 Panna Marie 9 let komunikace, chrám Nanebevzetí sv. Kříže, Litomyšl.
2004 Der gedenkpfal, Dolní Benešov.
2006 Sluneční soustava, náměstí a ulice města Opavy.
2010 Sochy pro obyvatele Kyjovic, Kyjovice.
2010 Čestná brána do Smetanových sadů v Novém Jičíně. (podle návrhu sochaře Jana Zemánka).
2010 Bombardování Ostravy, audiovizuální expozice v Památníku II. světové války, Hrabyně.
2011 Pomník Františka Zíky, Štítina.
2012 Pamětní deska Antonína Mikoláška, Litomyšl (realizace s Evou Plaširybovou).
2012 Jeskyně, modely a makety, Slezské muzeum, Opava.
2012 Kropenky, kostel svatého Petra a Pavla, Lichnov u Nového Jičína.

Vlastní umělecká tvorba – přehled samostatných výstav:
2000 Výřezy – projekt, Mariánské údolí, Brno.
2005 Prostor ifm / Úhlopříčně rozděleno, Dům umění, Opava.
2006 Tomáš Skalík, Respirium 2. patra Veletržního paláce Národní galerie, Praha.
2006 Zapnuto, vypnuto. Pro Ladislava, Galerie mladých, Brno.
2006 Cechovna – měkce obloženo, Důl Michal, Ostrava.
2007 Markanty akcidence, Dům umění, Opava.
2008 Interaktivity, Die Aktualität des Schönen… Gallery, Liberec.
2009 Instalovaná vymezení, Příhrádek No5, Pardubice.
2009 Světelné překvapení, Oblastní galerie v Liberci, Liberec.
2010 Double duel – part I. s Janem Steklíkem, Galerie Školská 28, Praha.
2010 Transformy, Galerie DOLE, Ostrava.
2011 Interaktivní světelná instalace, Kaple sv. Jana, Nymburk.
2014 Transmisní prostorové formy, Galerie Aula, Brno.
2014 SZTUKAISWAHR I – Eva Dvorak: Obrazy-zářiče, Galerie Myšina, Brno.
2014 SZTUKAISWAHR II – Pavel Molník: Stanice Muzeum, Galerie Myšina, Brno.

Vlastní umělecká tvorba – přehled účasti na výstavách:
1997 Školní výstava SPŠS a SUPŠ Opava, Dům umění, Opava.
1998 Skupina X, Arkády – Dvořákovy sady, Opava.
1999 Skupina X, Arkády – Dvořákovy sady, Opava.
2000 Hřbitovní kvítí, Křížová chodba Nové radnice, Brno.
2003 Opava – město umění a kultury 1989-2003, Dům umění, Opava.
2004 PlomaART, Dům umění, Opava.
2004 Úhly pohledů – Brno ve fotografiích studentů Fakulty výtvarných umění, Výstavní prostory Archivu Masarykovy univerzity, Brno.
2005 Pohyb, Zvuk, Prostor, Dům umění, Opava.
2005 Galerie´05, Výstavní síň Viléma Wünscheho, Havířov.
2006 Konfigurace/Nonfigurace, Galerie města Plzně, Plzeň.
2006 Celofánové modifikace prostoru, Respirium 2. patra Veletržního paláce Národní galerie, Praha.
2007 Hvězdy, Galerie Brno, Brno.
2007 Prostorové vidění, Galerie Aula, Brno.
2008 Doma, ale venku II, Galerie Albertovec, Albertovec.
2009 DOXNANO!, Centrum současného umění DOX, Praha – Holešovice.
2009 EASTNANO!, Fakulta chemicko-technologická UP, Pardubice.
2010 Zpřítomnění IV, Bienále Dolní Kounice 2010, Areál kláštera Rosa coeli, Dolní Kounice.
2011 Partitury, parafráze, Galerie DOLE, Ostrava.
2011 Jiný pohled…, Důl Michal, Ostrava.
2012 Na houby for John Cage, galerie Gottfrei, Opava.
2014 Jennifer De Felice, Annegret Heinl, Jan Steklík, Tomáš Skalík, Galerie CELLA, Opava.

Vlastní umělecká tvorba – aktivní účast na symposiích:
2004 Dílna, Dolní Benešov.
2010 Dřevo, Kyjovice.

Galerijní činnost:
2005-2007 kurátorský projekt Jiná média – jiné tváře v prostoru oratoře Domu umění v Opavě.
2005-2007 kurátorský projekt Atrium v prostoru atria Domu umění v Opavě.
2008-2009 kurátor Galerie Albertovec (společně s Martinem Klimešem), Albertovec.
2009-2011 kurátor Galerie CELLA (společně s Martinem Klimešem), Opava.
2012-2013 kurátor Art gallery KUPA (společně s Martinem Klimešem), Opava.
2014 kurátorský projekt 3 výstav pro Galerii Myšina v Brně.

Kurátorské projekty:
2005 Radka Pavelová – Kolem těla, oratoř Domu umění v Opavě.
2005 Radek Nivnický – Untitled, atrium Domu umění v Opavě.
2005 Sochařské symposium Dílna, Dolní Benešov.
2005 Radka Pavelová – Stopy tělesnosti, klub Atlantik v Ostravě.
2006 Petr Demek – Fasádní Idy, oratoř Domu umění v Opavě.
2006 Andrea Štekrová – Dvacet skorokostek – rekonstrukce, atrium Domu umění v Opavě.
2006 Lucie Farářová – Rajská zahrada, atrium Domu umění v Opavě.
2006 Robert Vlasák – Piknik, oratoř Domu umění v Opavě.
2007 Petr Bulava – Neidentifikovatelné ležící předměty, atrium Domu umění v Opavě.
2007 Veronika Psotková – Průzkumnice – sochy, atrium Domu umění v Opavě.
2007 David Moješčík MOJDA – MAT KAR, oratoř Domu umění v Opavě.
2007 Kociánová Kateřina – Proměna krychle, Galerie Mladých, Brno.
2008 Lenka Pilařová – Příběh Marpaslíka, Kabinet XX&XY Galerie Albertovec.
2008 Opavská cena J. M. Olbricha za architekturu 2007-2008, Kabinet architektury Galerie Albertovec.
2009 Malířská dílna Albertovec 2009, Galerie Albertovec.
2009 Pode bal/sklizen.09, Galerie CELLA, Opava.
2009 Ladislav Jezbera – „poučení z krizového vývoje“, Galerie CELLA, Opava.
2010 RECORD – Nádrž prázdná, poloha neznámá, Galerie CELLA, Opava.
2010 David Böhm a Jiří Franta – Vedlejší efekt, Galerie CELLA, Opava.
2010 David Jedlička – The best of… /obrazy/, Galerie CELLA, Opava.
2010 Jan Kovářík – Statuofilie, Galerie CELLA, Opava.
2010 Jan Krtička – Dokumentace /instalace/, Galerie CELLA, Opava.
2010 Jan Vytiska, Pavel Ptáčník, Pavla Malinová, Zvuk, buk, puk, suk, Galerie CELLA, Opava.
2010 Sochařské symposium Dřevo, Kyjovice.
2011 Opavská cena J. M. Olbricha za architekturu 2009-2010, Galerie CELLA, Opava.
2011 František Kowolowsky – Vratká sdělení, Galerie CELLA, Opava.
2011 Kateřina Kociánová – Překážky, Galerie CELLA, Opava.
2011 Radka Pavelová – Mezitělní prostory, Galerie CELLA, Opava.
2011 Tomáš Vaněk – Particip č. 129, Galerie CELLA, Opava.
2012 Dlouho v Tobě budu znít, Art gallery KUPA, Opava.
2013 Denisa Fialová a Jiří Surůvka – Přes prsa si nevidí na péro, Art gallery KUPA, Opava.
2014 Opavská cena J. M. Olbricha za architekturu 2012-2013, Galerie CELLA, Opava.
2014 Eva Dvorak – Obrazy zářiče, Galerie Myšina, Brno.
2014 Pavel Korbička & Lucie Vítková – acoustic paintings, Galerie CELLA, Opava.

Restaurování – realizace restaurátorských zásahů:
1999 Terakotový erb Lichtenštejnů z fasády zámku v Moravské Třebové. (samostatná ročníková práce IRKT Litomyšl, o.p.s.).
1999 Kamenné prvky fasády Domu U rytířů, Litomyšl. (spoluúčast při restaurování s kolegy z IRKT Litomyšl, o.p.s., pod vedením: ak. soch. Mgr. Jindřich Plotica).
2000 Socha Sokrata ze souboru terakotových soch ze střechy a fasády Uměleckoprůmyslového muzea v Brně. (samostatná ročníková práce IRKT Litomyšl, o.p.s., pod vedením: ak. soch. Mgr. Jindřich Plotica).
2001 Kamenné sousoší Loučení Krista s Pannou Marií, Moravská Třebová. (společně s BcA. Zdeňkem Kováříkem, pod vedením: doc. ak. soch. Jiří Novotný).
2002 Keramická ostění obytného domu Údolní 58, Brno – Veveří.
2002 Lvi a vázy z ohradní zdi Arcidiecézního muzea v Olomouci, Olomouc. (bakalářská práce IRKT Litomyšl, o.p.s., pod vedením: doc. ak. soch. Jiří Novotný).
2003 Rodinný pamětní kříž na hranici pozemků rodiny Hauptfleischů, Hlavnice.
2003 Kamenný věnovací erb kostela ve Štáblovicích. (společně s Mgr. Antonínem Šimčíkem).
2004 Kamenný kříž, Valašské muzeum Frenštát. (společně s BcA. Petrem Gláserem).
2005 Kamenný kříž u Ohroziny, Mokré Lazce. (společně s BcA. Petrem Gláserem).
2006 Socha sv. Jana Nepomuckého, Čermná ve Slezsku. (společně s BcA. Petrem Gláserem).
2006 Soubor náhrobků kolumbária Městského hřbitova v Opavě, Opava. (společně s BcA. Petrem Gláserem).
2006 Štukový reliéf Panny Marie z bývalého kostela sv. Václava v Opavě, Opava. (společně s BcA. Pavlou Žiákovou).
2006 Socha sv. Floriána na sloupu, Vítkov. (společně s BcA. Petrem Gláserem).
2007 Soubor kamenných soch z průčelí kostela sv. Ducha v Opavě, sochy sv. Floriána, sv. Františka, sv. Antonína Paduánského, Opava. (společně s BcA. Petrem Gláserem).
2007 Štukové prvky interiéru Společenského domu v Bruntále, Bruntál. (společně s BcA. Danielem Chadimem).
2007 Boží muka, Brumovice.
2008 Socha sv. Jana Nepomuckého, Sosnová.
2008 Socha sv. Floriána, Sosnová.
2008 Sousoší Kristus na hoře Olivetské, Bravantice.
2008 Socha sv. Jana Nepomuckého, Andělská Hora.
2008 Kamenný kříž na hřbitově, Budišov nad Budišovkou. (společně s BcA. Petrem Gláserem).
2008 Socha sv. Jana Nepomuckého, Bystřice nad Pernštejnem.
2008 Rodinný pamětní kříž na hranici pozemků rodiny Hauptfleischů, Hlavnice.
2008 Soubor kamenných soch andělů z průčelí kostela sv. Ducha v Opavě, Opava. (společně s BcA. Petrem Gláserem).
2009 Socha sv. Jana Nepomuckého, Budišov nad Budišovkou.
2009 Sloup se Sochou Panny Marie, Mniší.
2009 Socha Panny Marie a kříž před kostelem sv. Jana Křtitele, Skřipov.
2009 Portál měšťanského domu Poštovní 2, Moravská Třebová. (společně s BcA. Josefem Červinkou).
2009 Socha Květ, autorské dílo Magdalény Jetelové, Frýdlant nad Ostravicí.
2009 Kamenný kříž před kostelem sv. Stanislava v Bruzovicích, Bruzovice.
2009 Portál kostela sv. Stanislava, Bruzovice.
2009 Hospodářská budova areálu bývalé fary, Branišov u Větrného Jeníkova.
2009 Smírčí kříž, Dolní Životice.
2010 Sousoší Ukřižování s Pannou Marií a Janem Evangelistou pod křížem, Andělská Hora.
2010 Sochy sv. Františka a sv. Jana Nepomuckého, Bravantice.
2010 Sloup se sochou Panny Marie, Frenštát pod Radhoštěm.
2010 Památník padlým spoluobčanům, Kyjovice.
2010 Boží muka, Melč.
2010 Socha sv. Jana Nepomuckého, Slavkov.
2010 Boží muka, Úvalno.
2010 Kamenný kříž na křížovém vrchu, Velké Losiny.
2010 Socha sv. Jana Nepomuckého, Široká Niva.
2010 Bezručův pramen – Preussen-Quelle, Jeseník.
2010 Terakotová plastika sedící ženy ve fontáně, ulice Zborovského, Ostrava.
2010 Orlice pro náhrobek Jindřicha Sedláka, Kyjovice. (společně s Evou Plaširybovou).
2010 Soubor kamenných a litinových křížů a náhrobků areálu kostela Narození Panny Marie, Příbor.
2011 Soubor kamenných erbů nad portálem kaple sv. Archanděla Michaela v Bruntále, Bruntál.
2011 Kartuše s amorety z průčelí paláce Razumovských v Opavě, Opava.
2011 Areál kaplí baziliky Panny Marie, Frýdek-Místek.
2011 Socha sv. Jana Nepomuckého, Březová.
2011 Sousoší Smuteční Píseň, Frenštát pod Radhoštěm. (společně s BcA. Pavlou Žiákovou).
2011 Portály kostela Nanebevzetí Panny Marie, Budišov nad Budišovkou.
2011 Kamenný kříž, Frenštát pod Radhoštěm. (společně s BcA. Pavlou Žiákovou).
2011 Kamenné ostění gotického okna kostela sv. Archanděla Michaela, Hrozová.
2011 Vázy nad vstupem na obecní hřbitov, Lubina.
2011 Znak města Bruntálu, Náměstí Míru 1, Bruntál.
2011 Restaurátorský průzkum barevnosti povrchových úprav, Lískova vila, Čedičová 1406 /8, Ostrava.
2011 Nápis na podstavci socha sv. Jana Nepomuckého, Píšť.
2011 Podstavce polosloupů portálu nájemního domu, Živičná 2, Ostrava.
2011 Sousoší Pegasů s múzami Hudby a Umění z atiky Historické výstavní budovy Slezského zemského muzea, Opava. (společně s BcA. Petrem Gláserem, BcA. Zdeňkem Kováříkem, BcA. Danielem Chadimem, BcA. Pavlou Žiákovou, Mgr. art. Lucií Parobkovou, Evou Plaširybovou).
2011 Soubor terakotových soch alegorií umění, vědy, obchodu a řemesel z atiky Historické výstavní budovy Slezského zemského muzea, Opava. (společně s BcA. Pavlou Žiákovou, Evou Plaširybovou).
2011 Korunní římsa severní fasády konkatedrály Nanebevzetí Panny Marie, Opava.
2011 Pomník Pestalozziho, Vítkov.
2011 Opěrná zeď a studna areálu fary v Radkově, Radkov.
2012 Kamenný kříž, Nýtek u Vítkova.
2012 Kamenný kříž, Veselka u Vítkova.
2012 Beckmannův kříž, Jeseník.
2012 Socha Jitra, Opava. (společně s MgA. Janem Šnébergerem).
2012 Kašna se sochou Neptuna, Frenštát pod Radhoštěm.
2012 Kamenné prvky severní fasády kostela Narození Panny Marie, Orlová.
2012 Portál 3. hradní brány, hrad Sovinec.
2012 Pomník Petra Bezruče, Kopřivnice.
2012 Opěrný pilíř konkatedrály Nanebevzetí Panny Marie, Rybí trh, Opava.
2012 Kamenný kříž, Fulnek – Kostelec. (společně s Magdalénou Novákovou).
2012 Restaurování konzol klenby v mázhauzu, ostění interiérového okénka do skladovacího prostoru, futer dveří v mezaninu a oken do ulice domu v Poštovní ulici č. p. 73, Moravská Třebová. (společně s MgA. Magdalenou Součkovou a MgA. Janem Vojtěchovským).
2012 Barokní kamenný kříž na hřbitově, Oldřišov.
2012 Socha anděla na náhrobku rodiny Kubalovy, hřbitov, Palkovice. (společně s Magdalénou Novákovou).
2012 Busta pomníku Pavla Křížkovského, Opava.
2012 Roderichova kaple, Radkov – Dubová.
2012 Architektonické prvky fasády a interiéru budovy radnice, Slezská Ostrava.
2012 Vázy na atice a reliéfní znak nad hlavním portálem kostela sv. Kateřiny, Sosnová.
2012 Pomník německých hrdinů první světové války, Staré město u Bruntálu.
2012 Prvky secesní plastické výzdoby vily v Dobré, Dobrá.
2012 Kamenný portál kostela Povýšení sv. kříže, Karviná.
2012 Socha sv. Jana Nepomuckého, Břidličná.
2012 Portál a sochy sv. Petra a sv. Pavla na kostele sv. Benedikta v Krnově – Kostelci, I. etapa, Krnov.
2012 Kamenný portál s věnovacím erbem v kostele sv. Mikuláše, Březová. (společně s Mgr. art. Lucií Parobkovou).
2013 Restaurátorský průzkum povrchových úprav měnírny elektrického proudu v Opavě, Opava.
2013 Soubor kamenných portálů kostela Všech svatých, Vlčovice.
2013 Kamenný erb na fasádě kostela sv. Stanislava, Bruzovice.
2013 kamenné prvky vnitřního nádvoří zámku v Bruntále, Bruntál.
2013 Soubor 3 kamenných erbů ze zámku v Jezdkovicích, Jezdkovice.
2013 Soubor kamenných figur na zastřešení atik kostela Narození Panny Marie, Radkov.
2013 Boží muka při cestě z Frenštátu do Rožnova u čp. 981, Frenštát pod Radhoštěm.
2013 Kamenné architektonické prvky na fasádě kostela sv. Jana Křtitele, Frenštát pod Radhoštěm.
2013 Kamenný kříž, Stará Bělá.
2013 Pomníky padlým v I. a II. světové válce, Skřipov.
2013 Kamenná ostění oken exteriéru zákristie konkatedrály Nanebevzetí Panny Marie, Rybí trh, Opava

Vlastní publikační činnost:

a/ monografie:
[1] SKALÍK, Tomáš. Opavské sochy I.: historické centrum: tiché dominanty veřejného prostoru. Vyd. 1. Opava: Za Opavu, 2012. 123 s. ISBN 978-80-905039-1-5.
[2] SKALÍK, Tomáš. Opavské sochy II.: opavská předměstí: tiché dominanty veřejného prostoru. Vyd. 1. Opava: Za Opavu, 2013. 152 s. ISBN 978-80-905039-2-2. (v tisku)

b/ autorský podíl na pracích monografického charakteru:
[1] SKALÍKOVÁ, Kateřina et al. Obnova drobných památek. 1. vyd. Opava: Za Opavu, 2012. 98 s. ISBN 978-80-905039-0-8.

c/ studie publikované v mezinárodně uznávaných / recenzovaných periodikách a sbornících:
[1] SKALÍK, T. – PLACHÁ, D. – ČECH BARABÁSZOVÁ, K. Survey of the hydrophobic coating of cultural monument of stone statue St. John of Nepomuk in Břidličná. Journal of Nanocomposites and Nanoceramics, 2012, ISSN: 0976-6294.

d/ studie a články publikované v ostatních periodikách a sbornících:
[1] SKALÍK, Tomáš. Použití roztoku hydroxidu barnatého při záchraně mramorové inkrustované desky stolu z minaretu zahrady lednického zámku. In Restaurování a ochrana památek. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2002. 106 s. ISBN 80-7248-152-5.
[2] SKALÍK, Tomáš. Dvacet skorokostek. In Ateliér, 2006, 19(20), s. 5. ISSN 1210-5236.
[3] HALÁTEK, Dalibor, KLIMEŠ, Martin a SKALÍK, Tomáš. Ještě pár poznámek k rekonstrukci Obecního domu v Opavě. In Protimluv, 2010, 9(1-2), s. 60-63. ISSN 1802-0321.

e/ katalogy výstav jako samostatné publikace:
[1] SKALÍK, Tomáš. Radka Pavelová: kolem těla: Dům umění v Opavě 8.12.2005-15.1.2006. Opava: Dům umění Opava, ©2006. [4] s.
[2] SKALÍK, Tomáš. Andrea Štekrová: dvacet skorokostek – rekonstrukce: Atrium Domu umění v Opavě 5.9.2006-23.11.2006. Opava: Dům umění Opava, ©2006. [4] s.
[3] SKALÍK, Tomáš. Radek Nivnický: untitled(37[stupňů]C): Atrium Domu umění v Opavě 8.12.2005-26.2.2006. Opava: Dům umění Opava, ©2006. [4] s.
[4] SKALÍK, Tomáš. Petr Bulava: neidentifikovatelné ležící předměty: Atrium Domu umění 17.7.-14.10.2007. Opava: Dům umění Opava, ©2007. [4] s.
[5] SKALÍK, Tomáš. Veronika Psotková: průzkumnice: Atrium Domu umění v Opavě 24.10.-30.12.2007. Opava: Dům umění Opava, ©2007. [2] l.
[6] SKALÍK, Tomáš. Lucie Farářová: rajská zahrada: Atrium Domu umění v Opavě 22.11.2006-11.2.2007. Opava: Dům umění Opava, ©2007. [4] s.

f/ oponentní posudky k bakalářským pracím:
2010 Lenka Votavová – Prostor ve světle – světlo v prostoru, FaVU VUT v Brně.
2011 Kateřina Joselová – Překližka ve veřejném prostoru, FaVU VUT v Brně.
2012 Jana Fricová – Komplexní konzervátorsko-restaurátorský zásah na lidové polychromované truhle, ÚHV FPF SU v Opavě.
2012 Kristýna Ježová – Komplexní konzervátorsko-restaurátorský zásah na historickém kočárku, ÚHV FPF SU v Opavě.
2013 Jan Špaček – Okamžik zachycený ve figuře, FU OSU v Ostravě.

g/ oponentní posudky k diplomovým pracím:
2014    Branka UljarevičNáhodná instalace, FaVU VUT v Brně.

Bibliografie:
[1] PlomaART : [ateliér sochařství II] / [úvod Jan Ambrůz, Petr Spielmann ; výstava Dům umění Opava 2.3.-11.4.2004.
[2] KLIMEŠ, Martin. Tomáš Skalík: prostor IFM: úhlopříčně rozděleno. Opava: Dům umění města Opavy, 2005, [3] s.
[3] KLIMEŠ, Martin. Minimalistický prostor. In Protimluv. Vítkov: 2005 . 4/1–2, s. 8–10. ISSN 1802-0321. [4] VALOCH, Jiří, KLIMEŠ, Martin: Tomáš Skalík: projekty pro respirium. Opava: Nakladatelství Emila Mezery, 2006 cop. [3] s.
[5] SEDLÁČEK, Zbyněk. Konfigurace: šest představitelů nastupující sochařské generace Pavel Hošek, Ladislav Jezbera, Radoslav Nivnický, Alexander Peroutka, Tomáš Skalík, Robert Vlasák. Plzeň: Galerie města Plzně, 2006. 6 volných listů v obálce.
[6] MERTA, Vladimír, ed., MAINER, Martin, ed. a APETAUEROVÁ, Jana, ed. Hvězdy: výstava praktických diplomových prací Fakulty výtvarných umění VUT v Brně 2007: 28. června – 29. července 2007 Galerie FaVU: v Galerii Brno do 19. srpna 2007. 1. vyd. V Brně: Vysoké učení technické, Fakulta výtvarných umění, 2007. [87] s. ISBN 978-80-214-3176-8.
[7] Tomáš Skalík: Markanty akcidence: Oratoř Domu umění v Opavě 24.10.-25.11.2007. Opava: Dům umění Opava, ©2007. [6] s.
[8] ZIPPE, Stanislav: Interactivity (exhibition, Liberec, Galerie Die Aktualität des Schönen…, 16. 1. – 15. 2.) In Ateliér, 2008, 21(3), s. 4. ISSN 1210-5236.
[9] KLIMEŠ, Martin: Tomáš Skalík. In 7x jinak + 1 host: průzkum fundamentů současné vizuality: Galerie Dole. [Ostrava]: Fiducia, 2010. [40] s.
[10] Klimeš, Martin. Tomáš Skalík: Transformy. Moravská Ostrava: Galerie Dole, 2010. 1 l.
[11] ADÁMEK, Petr. Tomáš Skalík : výběr z díla 2005 – 2009. Vyd. 1. [Ostrava] : Protimluv, 2010. 24 s. Životopisné údaje. ISBN 978-80-904049-8-4.
[12] LASOTOVÁ, Dagmar. Partitury, parafráze. In Ateliér, 2011, 24(19), s. 4. ISSN 1210-5236.