Naše společnost, jak název firmy napovídá, se zabývá primárně restaurováním uměleckých děl a památek.
Jsme parta lidí, kteří milují svou práci a naším společným cílem je, aby hodnoty, které nám zanechali naši předkové, zůstaly zachovány
i pro naše potomky a budoucí generace.
Těší nás každá příležitost, kde můžeme přiložit ruku k dílu a pomoci s opravou, obnovou, rekonstrukcí, restaurováním, ale i se vznikem nového hodnotného díla. Původně jsme se zaměřovali na restaurování a tvorbu sochařských uměleckých děl z kamene a terakoty, čemuž se stále naplno věnujeme.
Od té doby, tedy od roku 1999, kdy se datují naše první realizace v oboru, se přirozeně stále rozvíjíme a s přibývajícími znalostmi a zkušenostmi také rozšiřujeme náš akční rádius.
Zabýváme se komplikovanými případy obnovy památek moderní doby – betonových plastik, soch z umělého kamene i teracových podlah,
se stejným zaujetím, jako restaurováním barokních skulptur či konzervací a průzkumem románských portálů.
Jsme špičkovým pracovištěm v oblasti restaurování
a památkové péče s orientací na záchranu hmotné kultury, našeho hmotného kulturního dědictví.
Vážíme si příležitostí, stále se vzděláváme, stále poznáváme, že památky jsou pro nás nevyčerpatelným zdrojem inspirace a jsme vždy rádi, když něco z toho, můžeme předat památkám zpět v podobě dobře odvedeného díla.