Restaurování památek

restaurovani4

provádíme restaurátorské práce. Specializujeme se na problematiku ochrany a konzervace anorganických materiálů, kamene, terakoty, keramiky, štuku, sádry, betonu apod.

Dodáváme komplexní realizace restaurátorských prací, 

 • restaurátorské průzkumy (odběry vzorků, analýzy obsahu solí, materiálu,vzorků barevných vrstev, rozbory malt a tmelů)
 • zhodnocení stavu
 • návrhy řešení
 • čištění povrchů (suché, mokré, abrazivní, kombinované, chemické) 
 • zpevňování materiálů 
 • odsolování 
 • injektování prasklin 
 • doplňování chybějících částí 
 • tmelení 
 • lepení odlomených částí 
 • barevné a plastické retuše 
 • zlacení 
 • biocidní ošetření 
 • hydrofobizace 
 • demontáž a transport
 • restaurátorské dokumentace
 • odborné konzultace

Výše uvedené práce na kulturních památkách provádíme na základě povolení MK ČR, č. 11302/ 2007, za splnění podmínek Zákona o památkové péči č. 20/1987 Sb. a jeho následných novel v aktuálním znění. Zajišťujeme odborný dohled, provádíme také související řemeslnné činnosti, např. kamenické práce, zhotovení pružných forem z originálů, kopie originálních děl, faximile z požadovaných materiálů (umělý kámen, keramika, epoxid, cement, apod.).

restaurovani3
restaurovani2
restaurovani
restaurovani1

Comments are closed