Plastické prvky výzdoby průčelí kostela sv. Kateřiny, Sosnová

  • Autor příspěvku
  • Rubriky příspěvku2012

Obec: Sosnová, kostel sv. Kateřiny
Bližší určení místa popisem: kamenné vázy na atice průčelí, štukové hlavice pilastrů a reliéfní znak nad hlavním portálem kostela
Autor: Andreas Gans
Datování: kostel barokně upraven 1727
Materiál / Technika: umělý kámen, štuk
Realizace: 2012