Bílý mramorový kříž, Oldřišov

  • Autor příspěvku
  • Rubriky příspěvku2014

Okres: Opava
Místo: obecní hřbitov, Oldřišov
Údaje o památce: Tento mramorový kříž s litinovým korpusem Krista a plastikou Panny Marie ( výška 4,2m, šířka v soklu 90 cm) byl vyroben kamenickou dílnou O.Weichta v Hlubčicích a nainstalován na své místo v roce 1900 Antonínem a Josefou Muttwilovými. Jedná se o kamenný kříž tradičního pojetí z počátku 20.st. Korpus je složen z pěti částí, v prostřední části kříže mezi dvěma odstupňovanými římsami se nachází nika s P.M.  Údajným důvodem jejich rozhodnutí postavit tento kříž byla jejich bezdětnost. Na kříži je špatně čitelný latinský nápis: Laudetur Jesus Kristus (Pochválen buď Ježíš Kristus). Kříž přečkal období  II. světové války pouze s menšími škodami, kdy byl za ním stojící kostel velmi vážně poškozen. V následujících letech byl farníky udržován, nebyla mu však věnována potřebná péče.
Realizace: 2014