Imitace fládrování na štukové omítce v interiéru kanceláře – Hatschkova vila

  • Autor příspěvku
  • Rubriky příspěvku2007

Místo: Hatschkova vila, Jaselská ul., Opava
Bližší určení místa: stěna s imitací fládrování dřeva se nachází v prvním
patře budovy v kanceláři od schodiště vpravo, za dveřmi do kanceláře vlevo.
Autor: projekt stavby – architekt Leopold Bauer
Materiál / Technika: štuková omítka, malba – imitace fládru dřeva
Předchozí známé rest. zásahy: byla zjištěna jedna historická oprava
Realizace: 2007