Kamenná korunní římsa severní fasády hlavní lodi konkatedrály Nanebevzetí Panny Marie

  • Autor příspěvku
  • Rubriky příspěvku2011

Místo: Rybí trh, Opava
Bližší určení místa popisem: korunní římsa hlavní lodi na severní straně fasády
Autor: nezjištěn
Datování: pravděpodobně 19. stol.
Materiál: pískovec
Rozměry: korunní římsa, cca 28,5 m a rozvinutá šířka římsy je 48 cm, část římsy severní věže cca 5 m, část hřebene zakončení severní boční lodi cca5 m
Realizace: 2011