Kamenná ostění oken exteriéru sakristie konkatedrály Nanebevzetí Panny Marie, Opava

  • Autor příspěvku
  • Rubriky příspěvku2013

Obec: Opava
Místo: Rybí trh
Vlastník, investor: Římskokatolická farnost Panny Marie Opava, Almužnická 182/2, 746 01 Opava
Bližší určení místa popisem: dvojice kamenných ostění renesanční přístavby sakristie při severní straně fasády presbytáře
Autor: nezjištěn
Datování: pravděpodobně 16. stol.
Materiál: pískovec
Rozměry: 2 x cca 2 x 3,5 m
Údaje o památce: Starší známé restaurátorské zásahy: památka byla v minulosti opravována. Autorství, ani dataci těchto zásahů se nepodařilo přesně určit. Podle charakteru oprav lze předpokládat, že se jedná o zásahy povedené pravděpodobně v období po 2. sv. válce.
Realizace: 20

13