Kamenné náhrobní desky¬¬ z kaple sv. Archanděla Michaela v Bruntále

  • Autor příspěvku
  • Rubriky příspěvku2015

Obec: Bruntál
Dřívější místo osazení: fasáda kaple sv. Archanděla Michaela v Bruntále, parc. č. 1611 v k. ú. Bruntál-Město
Upřesňující název památky: kamenné náhrobní desky
Bližší určení místa popisem: památka se v nedávné minulosti nacházela na fasádě kaple sv. Archanděla Michaela na ulici Dukelská v Bruntále, dnes demontováno a uloženo v prostoru zámku v Bruntále
Autor:   neznámý
Datování: deska č. 1 – pravděpodobně 1559, deska č. 2 – dosud neurčeno
Rozměry: cca 2×1,2 m
Materiál / technika:   jemnozrnný pískovec
Předchozí známé rest. zásahy: nejsou
Realizace:

2015