Kamenný erb na fasádě kaple sv. Archanděla Michaela Bruntál

  • Autor příspěvku
  • Rubriky příspěvku2010

Místo / adresa: fasáda kaple sv. Archanděla Michaela v Bruntále                Upřesňující název památky: kamenný erb
Bližší určení místa popisem: památka se nachází na průčelní fasádě kaple sv. Archanděla Michaela, na ulici Dukelská v Bruntále
Autor: neznámý
Datování: 1674
Rozměry: cca 2×1,2 m
Materiál / technika: jemnozrnný pískovec
Předchozí známé rest. zásahy: nejsou
Realizace: 2010