Kamenný kříž s korpusem Krista u kostela sv. Stanislava v Bruzovicích

  • Autor příspěvku
  • Rubriky příspěvku2009

Místo: Bruzovice
Upřesňující název památky: kamenný kříž s korpusem Krista
Bližší určení místa popisem: památka se nachází na ploše hřbitova, parcela č. 288/1 v k.ú. Bruzovice, při pravé jižní straně kostela sv. Stanislava
Autor: neznámý
Datování: polovina 18. století
Rozměry: výška cca 4m
Materiál / technika:  pískovec
Předchozí známé rest. zásahy: památka byla v minulosti opravována
Realizace: 2009