Kamenný vstupní portál do kostela sv. Stanislava v Bruzovicích

  • Autor příspěvku
  • Rubriky příspěvku2009

Místo: Bruzovice
Upřesňující název památky: kamenný vstupní portál
Bližší určení místa popisem: portál se nachází v přízemí západního průčelí kostela sv. Stanislava, parcela č. 67 v k.ú. Bruzovice
Autor: neznámý
Datování: polovina 17. století
Rozměry: cca 3 x 2 m
Materiál / technika:   pískovec / kamenická práce
Předchozí známé rest. zásahy: nejsou, Památka byla v nedávné historii opravována.
Realizace: 2009