Mramorový náhrobek Josephuse Plasuna na fasádě filiálního kostela sv. Marka v Karviné – Fryštátě

  • Autor příspěvku
  • Rubriky příspěvku2015

Místo: parc. č. 208, k. ú. Karviná – město
Upřesňující název památky nebo její části: Kamenný náhrobek Josephuse Planuse na fasádě filiálního kostela sv. Marka v Karviné – Fryštátě
Autor:  neznámý
Vlastník: Římskokatolická farnost Karviná, Pivovarská 2/1, Karviná – Fryštát
Datování: 1877
Rozměry: cca 1 x 0,6 x 0,1 m
Materiál / technika:  supíkovický mramor šedobílého zbarvení s viditelnými krystalickými zrny / tradiční kamenická technika
Předchozí známé rest. zásahy: nejsou známy.
Realizace: 2015