Obvodové zdi hospodářské budovy, v areálu fary v Branišově u Jihlavy

  • Autor příspěvku
  • Rubriky příspěvku2009

Místo: Branišov u Jihlavy
Upřesňující název památky:  Obvodové zdi hospodářské budovy v areálu fary čp. 7, parc. č. 19/1
Bližší určení místa popisem:    památka se nachází v zadní části pozemku fary, který je vymezen torzálně dochovanou kamennou zdí a na severní straně laťkovým plůtek se zděnými sloupky.
Autor: stavebník Jan Josef Prachner
Datování: 1768 – 70
Materiál / technika: zdivo z lomového a kopaného kamene, místy zdivo smíšené, pojené vápenno-pískovou, jílovou maltou
Předchozí známé rest. zásahy: nejsou
Realizace: 2009