Otvory pro montáž informačních banerů na fasádě Historické výstavní budovy SZM, Opava

  • Autor příspěvku
  • Rubriky příspěvku2015

Obec: Opava
Místo / Adresa: Historická výstavní budova Slezského zemského
muzea, čp. 419, ul. Komenského, parc. č. 556, k.ú. Opava – Město
Návrh technického řešení

Na základě grafického návrhu a posouzení stavu památky na místě samém, s ohledem a přihlédnutím k památkovým hodnotám a estetickému významu exponovaných ploch, navrhujeme následující technické řešení:

Banery budou k ploše fasády v zamýšleném místě a rozměrech odpovídajících čelním plochám vystupujících pilastrů kotveny pomocí vždy 5 páry nerezových šroubů s podložkami. Tento rastr zajistí dostatečně potřebnou pevnost a odolnost montáže proti poškození i při nárazovém větru a rovněž rozloží momentální bodovou tlakovou zátěž v omítkách v okolí montáže.