Portály hlavního průčelí farního kostela Nanebevzetí Panny Marie Budišov nad Budišovkou

  • Autor příspěvku
  • Rubriky příspěvku2011

Místo / Adresa: portály hlavního průčelí farního kostela Nanebevzetí Panny Marie, Halaškovo nám., parc.č. 1, k.ú. Budišov nad Budišovkou
Bližší určení místa popisem: hlavní centrální portál a dva postranní portály
Autor: neznámý
Datování: po roce 1746
Rozměry: hlavní portál cca 6,5 m x 2 m, boční portály 3,5 m x 2 m
Materiál: pískovec s pyritovými ložisky
Předchozí známé rest. zásahy: portály byly v minulosti ošetřovány
Realizace: 2011