...

REALIZACE V ROCE 2020

Kaple sv. Anny Karviná - Ráj

Okres: Karviná
Obec: Karviná – Ráj
Název památky: Kaple sv. Anny Karviná – Ráj
Autor díla:
vystavěno sedlákem Mathiasem Urbanczykem
Datování: 
1867
Materiál:
tradiční stavební materiály

Jednoduchá stavba pocházející z 2. poloviny 19. století je obdélného půdorysu s polygonálním závěrem, který se otevírá do sakristie. V ose vstupního průčelí se nachází věž se zvonicí, krytá jehlancovou střechou.

Boční fasády kaple jsou členěny pouze opěrnými pilíři a k jihozápadní stěně je přistavěno vřetenové schodiště. Sakristie je plochostropá se závěrem přecházejícím v placku. Loď je kryta dvojicí pruských kleneb. Kruchta byla v kapli dostavěna dodatečně.

Kaple sv. Anny byla vystavěna sedlákem Mathiasem Urbanczykem na jeho pozemku v roce 1867. V průběhu 19. a 20. století byla několikrát opravovaná až do současné podoby.  Dlažba z cementových dlaždic byla položena v roce 1906. Zásadnější opravy kaple proběhly na počátku 20. století a potom z roku 1972, kdy bylo zejména okolí kaple upraveno v souvislosti se stoletým výročím založení blízké školy. Sochařská výzdoba uvnitř kaple pochází z doby oprav v roce 1906. V blízkosti kaple je na vysokém podstavci umístěna socha sv. Jana Nepomuckého v životní velikosti ve stylu doznívajícího baroka z pozdního 18. století.  Socha byla původně umístěna u silnice naproti brány zámeckého parku a na toto místo byla přemístěna.

Kaple je jeden z nejstarších objektů, dochovaných v Ráji, místní části Karviné. Jde o ojedinělý kulturněhistorický doklad vývoje obce.

Poslední stavební obnova kaple proběhla v roce 2005.

Restaurování kamenných prvků na budově radnice v Novém Jičíně

Okres: Nový Jičín
Obec: Nový Jičín
Název památky: Kaple sv. Anny Karviná – Ráj
Autor díla:
neurčen
Datování: jádro stavby – 16. stol., stavebně upraveno 1930

Materiál: žula, pískovec

1. část – kamenné prvky exteriéru ochozu na věži Radnice. Jedná se o kamenné články zabudované do konstrukce stavby v roce 1930. Dva vstupní portály, dvojice okenních ostění a korunní římsa vrcholu věže. 
2.část – kamenné prvky exteriéru hlavního vstupu do budovy Radnice v podloubí
3.část – kamenné prvky interiéru vestibulu a hlavního schodiště od 1. NP do 3. NP

 

Kamenný pomník obětem 1. sv. války Veřovice

Okres: Nový Jičín
Obec: Veřovice
Název památky: kamenný pomník obětem 1. sv. války
Autor díla: 
neznámy
Datování: 
1931
Materiál:
pískovec, mramor  

V centru obce Veřovice stojí jednolodní novorenesanční kostel Nanebevzetí Panny Marie. U schodiště vedoucímu ke kostelu stojí po levé straně kamenný kříž plnící funkci pomníku padlým v 1. sv. válce.
Jedná se o samostatně stojící dílo uložené ve svahu na jednom kamenném a jednom betonovém stupni. Na odstupňovaném podstavci je osazen tradiční kamenný kříž s korpusem ukřižovaného Krista a nápisovou destičkou INRI. Pod křížem je datování L. P. 1931. Na přední straně pomníku se nachází velká mramorová deska, na níž jsou červeným nápisem zapsány jména oběti světové války 1914-1918.
Současný kostel vytvářející přirozenou dominantu obce byl vystavěn v roce 1854 na místě staršího dřevěného kostelíka.
Pomník můžeme najít v Centrální evidenci válečných hrobů pod zn. CZE-8105-37182.

Čištění povrchu: Biocid BFA (Remmers), hydrogenuhličitan amonný 15 % roztok, mikroabrazivní čistící systém Rotosoft
Zpevnění kamene: organokřemičitý zpevňovací prostředek KSE 100, KSE 300, KSE 500 E (fa Remmers)
Injektáže kamene: vlasové trhliny – KSE 500 STE (Remmers), Paraloid B 72 (Rohm & Haas, USA) hloubkové trhliny – Ledan D2 (Tecno Edile Toscana, Itálie)

 

Obnova Knoppova kříže v obci Jistebník

Okres: Nový Jičín
Obec: Jistebník
Název památky: kamenný pomník obětem 1. sv. války
Autor díla: 
neznámy
Datování: 
1931
Materiál:
pískovec, mramor  

 

V centru obce Veřovice stojí jednolodní novorenesanční kostel Nanebevzetí Panny Marie. U schodiště vedoucímu ke kostelu stojí po levé straně kamenný kříž plnící funkci pomníku padlým v 1. sv. válce.
Jedná se o samostatně stojící dílo uložené ve svahu na jednom kamenném a jednom betonovém stupni. Na odstupňovaném podstavci je osazen tradiční kamenný kříž s korpusem ukřižovaného Krista a nápisovou destičkou INRI. Pod křížem je datování L. P. 1931. Na přední straně pomníku se nachází velká mramorová deska, na níž jsou červeným nápisem zapsány jména oběti světové války 1914-1918.
Současný kostel vytvářející přirozenou dominantu obce byl vystavěn v roce 1854 na místě staršího dřevěného kostelíka.
Pomník můžeme najít v Centrální evidenci válečných hrobů pod zn. CZE-8105-37182.

Čištění povrchu: Biocid BFA (Remmers), hydrogenuhličitan amonný 15 % roztok, mikroabrazivní čistící systém Rotosoft
Zpevnění kamene: organokřemičitý zpevňovací prostředek KSE 100, KSE 300, KSE 500 E (fa Remmers)
Injektáže kamene: vlasové trhliny – KSE 500 STE (Remmers), Paraloid B 72 (Rohm & Haas, USA) hloubkové trhliny – Ledan D2 (Tecno Edile Toscana, Itálie)

 

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.