...

REALIZACE V ROCE 2021

Restaurování Mariánského sloupu na Dolním náměstí v Opavě

Okres: Opava
Obec: Opava
Název památky: Sloup Panny Marie
Autor díla: 
nezjištěn
Datování: 
1869
Materiál: 
kovaný plůtek
Rozměry: 
výška cca 8m, spodní základ 4x4m
Předchozí známé restaurátorské zásahy: poslední restaurování
Ladislav Werkmann 1997

Restaurování sloupu Panny Marie na Dolním náměstí v Opavě je dokončeno. Historické fotografie, průzkum barevnosti a odvaha, to jsou tři nutné podmínky, které předcházely výsledku současné podoby restaurování. Po desítky let tmavý sloup se tak může ukázat v povrchové úpravě analogické původnímu záměru. Díky všem, kteří se na tom podíleli.

Restaurování sochy Jana Nepomuckého v Hlučíně

Okres: Opava
Obec: Hlučín
Název památky: socha Jana Nepomuckého
Autor díla: 
dosud nezjištěn
Datování: 
1725
Materiál: pískovec
Rozměry: 
výška cca 300 cm, spodní základ 80 x 90 cm
Předchozí známé restaurátorské zásahy: neodborné zásahy přesněji nedatované

Dlouhá desetiletí stál na Dlouhé vsi kamenný sv. Jan Nepomucký a nikdo si jej příliš nevšímal. Tlustá vrstva syntetické barvy na celém povrchu sochy mu na půvabu mnoho nepřidávala. Působil jako ono proslulé ošklivé káčátko, nenápadně a neuměle, takže unikl i pozornosti kunsthistoriků, kteří v minulosti tvořili soupisy památek. Teprve odborné restaurování v letošním roce odhalilo nejedno tajemství.

Nejenže se zpod barev vyloupla mimořádně kvalitní plastika, ale svým uměleckým zpracováním se navíc řadí po bok těch nejvýznamnějších děl celého regionu. Zároveň se zjistilo, jak je socha ve skutečnosti stará. Nechal ji zhotovit již v roce 1725 majitel hlučínského panství, hrabě Jan Josef z Gašína. Vznikla tak ve stejném roce jako kaple na náměstí, která byla rovněž budována pro oslavu Nepomukova kultu. To generuje nejednu otázku: Proč vznikly obě památky ve stejném roce? A kde vlastně socha původně stála? Je totiž evidentní, že před Dudkovu hospodu byla přesunuta až mnohem později. Ani před hostincem však nestála dlouho, protože se stávala oblíbeným terčem popíjejících hostů, kteří si potřebovali ulevit. Proto byla nakonec přesunuta do protější zahrady, kde sice byla uchráněna před opilci, ale za to se dočkala několikanásobného nátěru nevhodnými barvami. Zásluhou Josefa Hlubka navrátil Nepomukovi původní lesk včetně polychromie restaurátor Tomáš Skalík

Restaurování rozhledny Cvilín v Krnově

Okres: Bruntál
Obec: Krnov
Název památky: Lichtensteinova rozhledna Krnov – Cvilín
Autor díla: 
podle projektu architekta Ernsta Latzela
Datování: 
V letech 1901-1903 ji vybudovala krnovská sekce Moravsko-slezského sudetského horského spolku.
Materiál: kamenné zdivo, cihelné profilované prvky, betonové profilované prvky
Rozměry: 
výška cca 28 m, spodní základ cca 6 m
Předchozí známé restaurátorské zásahy: 
průběžné opravy přesněji nedatovány

Po dlouhé době a složité kompletní rekonstrukci, bude opět otevřena historická rozhledna na Cvilíně v Krnově.

Náš ateliér se postaral o restaurování profilovaných prvků z umělého kamene, žuly a teraca.
Než budete mít příležitost vystoupat na rozhlednu sami, zde je několik fotek z průběhu restaurování

Atika měšťanského Domu u bílého koníčka

Okres: Opava
Obec: OPava
Název památky: Atika měšťanského domu – Dům u bílého koníčka
Autor díla: 
nezjištěn
Datování: 
konec 16. stol.
Materiál: 
cihlová atika se štukovými prvky
Rozměry: 
výška cca 300 cm, celková délka cca 30 m
Předchozí známé restaurátorské zásahy: 
poslední opravy proběhly v pol. 20. stol.

Atika se zbytky plastické štukové výzdoby kružbovými sementy s pilastry je jedním z nejvýraznějších dekorativních architektonických prvků, odkazujících k renesanční historii domu U bílého koníčka.
Dochovaný stav výzdoby atiky byl havarijní. Ve velkém rozsahu chyběly celé bloky hmotné podstaty, včetně částí cihel.
Cílem restaurování byla rehabilitace dochovaných památkových a uměleckořemeslných hodnot díla, stabilizace hmotné podstaty památky a provedení opatření, která zajistila její další uchování v dobrém stavu
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.