Restaurování terakotových soch ze střechy a fasády UMPRUM MUZEA V BRNĚ socha SOKRATES, socha ŽENY, socha MUŽE

  • Autor příspěvku
  • Rubriky příspěvku2000

Datace památky: 1881 – 1888

Obec: Brno – střed

Bližší určení místa popisem: sochy na střeše UMPRUM muzea

Název objektu, jehož součástí je restaurované dílo: UMPRUM muzeum

Název památky: alegorická socha

Realizace: 2000