Restaurování podstavců polosloupů při vstupu do domu

  • Autor příspěvku
  • Rubriky příspěvku2011

Obec: Moravská Ostrava
Upřesňující název památky: činžovní dům – podstavce polosloupů hlavního vstupu
Autor: neznámý
Datování: pol. 19. stol.
Rozměry: výška cca 60 cm
Materiál: Románský cement – kufsteinu. Na konci 18. století se v Anglii objevuje nové, velmi rychle reagující pojivo, které autor patentu nazval „Roman Cement“. Toto rychle tuhnoucí pojivo s výtečnou odolností povětrnosti umožnilo zhotovování okrasných prvků fasád, dříve myslitelných jen z jemnozrnného pískovce. Do Čech se románský cement dostal až kolem poloviny 19. století přes Německo a Rakousko. V Čechách se používal hojně materiál z tyrolského Kufstein.
Realizace: 2011