Restaurování (přeložení na nový základ) sochy sv. Jana Nepomuckého, Čermná ve Slezsku

  • Autor příspěvku
  • Rubriky příspěvku2006

Místo: Opava, obec Čermná
Autor: neznámý
Datování: neznámé
Materiál / Technika: pískovec / sekání
Předchozí známé rest. zásahy: památka byla v minulosti alespoň jedenkrát restaurovaná.
Realizace: 2006