Sloup se sochou Panny Marie Immaculaty

  • Autor příspěvku
  • Rubriky příspěvku2016

Obec s rozšířenou působností: Krnov
Obec: Krnov
Umístění: parc. č. 37 v k. ú. Krnov
Údaje o památce
Autor: socha –  Johann Schubert
Datování: socha před rokem 1764, podstavec 1879
Rozměry: cca 5,5m
Materiál: pískovec
Předchozí známé restaurátorské zásahy: památka byla v minulosti vícekrát opravována, generální opravou prošla již v roce 1873.