Socha Ježíše Krista, Radkov

  • Autor příspěvku
  • Rubriky příspěvku2013

Místo / Adresa: Radkov
Upřesňující název památky nebo její části: socha Ježíše Krista
Bližší určení místa popisem: Památka se nachází v zasklené nice ohradní zdi při vstupu  na hřbitov areálu kostela Narození Panny Marie
Autor: neznámý
Datování: nezjištěno
Rozměry: výška památky cca 170 cm
Materiál / Technika: dřevěná polychromovaná socha
Předchozí známé rest. zásahy: Památka byla v minulosti vícekrát opravována, další podrobnosti nezjištěny.
Realizace: 2013

 

  1.