Socha Panny Marie a kříž s plastikou Krista před kostelem sv. Jana Křtitele ve Skřipově

  • Autor příspěvku
  • Rubriky příspěvku2009

Místo: Skřipov
Upřesňující název památky:  socha Panny Marie a kříž s plastikou Krista
Bližší určení místa popisem:    památky se nacházejí na parcele č. 140 v k.ú. Skřipov na ploše hřbitova, před hlavním průčelím kostela sv. Jana Křtitele
Autor: Kříž s korpusem Krista vytvořil autor, kterého známe pod jménem „Heidrich“
Datování: polovina 20. století   (po roce 1912)
Rozměry:  Panna Marie: nejširší základna 240 x 220 cm, výška cca 4,5 m        Kříž: nejširší základna 203 x 190 cm, výška cca 5 m
Materiál / technika: mramor, vápenec, žula / tradiční kamenické sochařské techniky
Předchozí známé rest. zásahy: Památka byla v minulosti opravována.
Realizace: 2009