Socha Panny Marie a kříž s plastikou Krista před kostelem sv. Mikuláše v Březové u Vítkova

  • Autor příspěvku
  • Rubriky příspěvku2017

Obec:  Březová u Vítkova
Upřesňující název památky: socha Panny Marie
Bližší určení místa popisem: památka se nacházejí na parcele č. 6 v k. ú. Březová Vítkova, před průčelím kostela sv. Mikuláše
II. Údaje o památce
Autor: neznámý
Datování: 1854
Rozměry: socha Panny Marie:  výška cca 4,5 m
Materiál / technika:  supíkovické a lipovský mramor
Předchozí známé rest. zásahy: nejsou