Socha sedící ženy z fontány v ulici Zborovská Moravská Ostrava

  • Autor příspěvku
  • Rubriky příspěvku2010

Místo: Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
Upřesňující název památky: Socha sedící ženy ve fontáně
Bližší určení místa popisem:    střed parkově upraveného prostranství
Autor: Ladislav Martínek
Datování: 1959
Rozměry: cca 350 x 350 x 180 cm
Materiál / technika: šamot (kamenina), lití do formy
Předchozí známé rest. zásahy: nezjištěno
Realizace: 2010