Socha sv. Jana Nepomuckého Fulnek

  • Autor příspěvku
  • Rubriky příspěvku2016

Město: Fulnek
Obec s rozšířenou působností: Odry

Adresa: nám. J. A. Komenského
Seznam nemovitých kulturních památek: zasáno v ÚSKP ČR pod r. č. 16278/8-1568.
Údaje o památce
Autor: J. A. Heinz
Datování: 2. polovina 18. století
Materiál: pískovec
Restaurátorské zásahy: poslední rozsáhlý restaurátorský zásah proběhl v roce 2000 pod vedením restaurátora ak. soch. Vojtěcha Míči.