Socha sv. Jana Nepomuckého restaurování nápisu na podstavci

  • Autor příspěvku
  • Rubriky příspěvku2011

Obec: Píšť, Opava
Místo / adresa: kaple v centru obce
Upřesňující název památky: znak na podstavci sochy sv. Jana Nepomuckého
Bližší určení místa popisem: památka se nachází v kapli sv. Jana Nepomuckého v centru obce
Autor: neznámý
Datování: století
Rozměry: erbovní štítek nápisu 20 x 25 cm
Materiál / technika: pískovec / sochařské kamenické techniky
Předchozí známé rest. zásahy: přesněji nezjištěny
Realizace: 2011