Socha sv. Jana Nepomuckého, Sosnová

  • Autor příspěvku
  • Rubriky příspěvku2014

Obec: Sosnová
Místo / Adresa: areál kostela sv. Kateřiny
Bližší určení místa popisem: prostranství před areálem kostela
Autor: autorství dosud nepotvrzeno
Datování: 1749
Rozměry: 200 x 224 x 385 cm
Materiál / Technika: pískovec / tradiční sochařská kamenická technika skulptury
Předchozí známé rest. zásahy: památka byla v minulosti opravována. podle dochované dokumentace naposledy v roce 1972
Realizace: 2014