Sochy pegasů s alegoriemi můz Hudby a Umění z výstavní budovy Slezského zemského muzea, Opava

  • Autor příspěvku
  • Rubriky příspěvku2011

Místo: Výstavní budova muzea Opava – Město
Upřesňující název památky: sousoší Pegasů a alegorií můz Hudby a Umění
Bližší určení místa popisem: nové faximile sousoší se nacházejí na atice hlavního (východní) průčelí budovy, originály soch jsou uloženy v depozitu investora v areálu SZMO, Tyršova 1, Opava
Autor: Theodor Friedel, Julius Kellner
Datování: 1895-1896
Rozměry: sousoší o rozměrech cca 170 x 210 x 290 cm
Materiál / Technika: originály sousoší – skeletový vápenec (Vídeň), faximile sousoší – sklolaminátový epoxidový kompozit na nerezové konstrukci
Předchozí známé rest. zásahy: Památka byla v minulosti opravována, především po 2. sv. válce v 50. letech 20. stol.
Realizace: 2011