Soubor kamenných figur na zastřešení atik kostela Narození Panny Marie v Radkově

  • Autor příspěvku
  • Rubriky příspěvku2013

Místo: Radkov
Upřesňující název památky nebo její části: Kamenné prvky na zastřešení kostela Narození Panny Marie v Radkově
Bližší určení místa popisem: Soubor se nachází na vrcholech atik věže kostela
Popis památky
Na atice věže nad portálem vstupního průčelí kostela je umístěna dvojice kamenných dekorativních figur. Čtyři další figury jsou umístěny ve vrcholech atik věže kostela. Figury mají charakter rotačních těles. Prvky jsou složeny z více samostatných částí, a to podnoží, krčkem, límcem a vrcholovou koulí.
Realizace: 2013