Soubor kamenných soch andělů z průčelí kostela sv. Ducha v Opavě

  • Autor příspěvku
  • Rubriky příspěvku2008

Místo: kostel sv. Ducha, Masarykova tř. Opava
Rozpis jednotlivých částí: socha anděla A (levá spodní patka nároží zvýšené atiky)
socha anděla B (levá horní patka nároží zvýšené atiky)
socha anděla C (pravá horní patka nároží zvýšené atiky)
socha anděla D (pravá spodní patka nároží zvýšené atiky)
Autor: neznámý
Datování: pravděpodobně mezi lety 1714 – 1732
Materiál / Technika: střednězrnný a jemnozrnný  pískovec
Realizace: 2008