Soubor náhrobků rodu Razumovských při ohradní zdi areálu kostela Narození Panny Marie v Radkově – 2. etapa, kamenný základ kovaného plotu, vč. oplocení s brankou

  • Autor příspěvku
  • Rubriky příspěvku2015

Obec s rozšířenou působností: Vítkov
Obec: Radkov
Místo / adresa: č. 1 o. p., k. ú. Radkov
Upřesňující název památky nebo její části: soubor náhrobků rodu Razumovských při ohradní zdi areálu kostela Narození Panny Marie v Radkově
Bližší určení místa popisem: soubor se nachází při východní zdi areálu
Autor: neznámý
Datování: 1889
Rozměry: cca 5 x 3,5 x 3,5 m
Materiál / technika: mramorový obrubník a kovaný plot
Předchozí známé rest. zásahy: památka v minulosti prošla opravou nebo opravami.
Realizace: 2015