Štukové prvky a výzdoba interiéru poutního kostela sv. Anny, Andělská Hora

  • Autor příspěvku
  • Rubriky příspěvku2014

Obec: Bruntál
Místo: areál zámku, parcela č. 255, k.ú. Andělská Hora ve Slezsku
Autor: nezjištěn
Datování: 1767 – 1770
Materiál: klasický štuk
Starší restaurátorské zásahy: nezjištěny
Realizace: 2014