Sv. Florián z Vítkova

  • Autor příspěvku
  • Rubriky příspěvku2008

Místo: Vítkov
Bližší určení místa popisem: nároží za farou
Autor: dosud nezjištěn
Datování: dosud nezjištěno
Materiál / Technika: pískovec / sekání
Předchozí známé rest. zásahy: dosud nezjištěny
Realizace: 2008