Terakotové sochy z fasády výstavní budovy Slezského zemského muzea, Opava

  • Autor příspěvku
  • Rubriky příspěvku2011

Místo: Výstavní budova muzea, Opava – Město
Bližší určení místa popisem: sochy se nacházejí na římse atiky čelního průčelí budovy
Upřesňující název památky: šest terakotových soch alegorií umění, vědy, obchodu a řemesel
Autor: neznámý
Datování: 1893–1895
Rozměry: 6 soch podživotní velikosti, rozměry podstavy: 40 x 40cm, výška sochy cca 140 – 145cm
Materiál / technika: terakota / pálená neglazovaná keramika
Předchozí známé rest. zásahy:  Soubor soch prošel dvěmi významnými opravami. Poprvé mezi lety 1948 – 1951 v souvislosti s obnovou budovy muzea po II. sv. válce, kdy došlo ke značnému poškození soch. Podruhé byly sochy opravovány pravděpodobně v roce 1984 v souvislosti s opravou střechy a rekonstrukcí kopule.Během oprav nebyly sochy demontovány, opravy proběhly na místě.
Realizace: 2011