REALIZACE V ROCE 2011

Beckmannův kříž Jeseník

Místo: Jeseník
Upřesňující název památky: Beckmannův kříž
Bližší určení místa popisem:   památka se nachází na Březinově ulici
Autor: neznámý
Datování: po roce 1845  
Rozměry: výška viditelné nadzemní části cca 1,6 m
Materiál / technika: krystalický vápenec – slezský mramor
Předchozí známé rest. zásahy: nejsou zjištěny
Realizace: 2011

Pomník J. H. Pestalozziho

Místo: Vítkov, před vstupem do ZŠ na ulici Opavská
Autor: Josef Obeth
Datování: 1929, 1886 podstavec
Rozměry: lehce nadživotní velikost, celková výška včetně podstavce cca 5 m
Materiál: slezský mramor

Josef Obeth se narodil v malé osadě Terezín u Mikulovic na Jesenicku v roce 1874. Vystudoval kamenickou školu v Supíkovicích a pokračoval na studiích ve Vídni. Zemřel v roce 1961 v německém Säckingenu. Obeth patří k nevýznamnějším osobnostem výtvarné kultury první poloviny 20. století. Jeho dílo nepostrádalo svérázný přístup, symboliku i perfektní technologii. Za svůj život vytvořil stovky děl, jak monumentálních, tak portrétních.
Realizace: 2011

Sochy pegasů s alegoriemi můz Hudby a Umění z výstavní budovy Slezského zemského muzea, Opava

Místo: Výstavní budova muzea Opava – Město
Upřesňující název památky: sousoší Pegasů a alegorií můz Hudby a Umění
Bližší určení místa popisem: nové faximile sousoší se nacházejí na atice hlavního (východní) průčelí budovy, originály soch jsou uloženy v depozitu investora v areálu SZMO, Tyršova 1, Opava
Autor: Theodor Friedel, Julius Kellner
Datování: 1895-1896
Rozměry: sousoší o rozměrech cca 170 x 210 x 290 cm
Materiál / Technika: originály sousoší – skeletový vápenec (Vídeň), faximile sousoší – sklolaminátový epoxidový kompozit na nerezové konstrukci
Předchozí známé rest. zásahy: Památka byla v minulosti opravována, především po 2. sv. válce v 50. letech 20. stol.
Realizace: 2011

Terakotové sochy z fasády výstavní budovy Slezského zemského muzea, Opava

Místo: Výstavní budova muzea, Opava – Město
Bližší určení místa popisem: sochy se nacházejí na římse atiky čelního průčelí budovy
Upřesňující název památky: šest terakotových soch alegorií umění, vědy, obchodu a řemesel
Autor: neznámý
Datování: 1893–1895
Rozměry: 6 soch podživotní velikosti, rozměry podstavy: 40 x 40cm, výška sochy cca 140 – 145cm
Materiál / technika: terakota / pálená neglazovaná keramika
Předchozí známé rest. zásahy:  Soubor soch prošel dvěmi významnými opravami. Poprvé mezi lety 1948 – 1951 v souvislosti s obnovou budovy muzea po II. sv. válce, kdy došlo ke značnému poškození soch. Podruhé byly sochy opravovány pravděpodobně v roce 1984 v souvislosti s opravou střechy a rekonstrukcí kopule.Během oprav nebyly sochy demontovány, opravy proběhly na místě.
Realizace: 2011

Terakotové sochy z fasády výstavní budovy Slezského zemského muzea, Opava

Místo: Výstavní budova muzea, Opava – Město
Bližší určení místa popisem: sochy se nacházejí na římse atiky čelního průčelí budovy
Upřesňující název památky: šest terakotových soch alegorií umění, vědy, obchodu a řemesel
Autor: neznámý
Datování: 1893–1895
Rozměry: 6 soch podživotní velikosti, rozměry podstavy: 40 x 40cm, výška sochy cca 140 – 145cm
Materiál / technika: terakota / pálená neglazovaná keramika
Předchozí známé rest. zásahy:  Soubor soch prošel dvěmi významnými opravami. Poprvé mezi lety 1948 – 1951 v souvislosti s obnovou budovy muzea po II. sv. válce, kdy došlo ke značnému poškození soch. Podruhé byly sochy opravovány pravděpodobně v roce 1984 v souvislosti s opravou střechy a rekonstrukcí kopule.Během oprav nebyly sochy demontovány, opravy proběhly na místě.
Realizace: 2011

Kartuš s amorety paláce Razumovských ul. Tyršova v Opavě

Místo: Opava-předměstí
Upřesňující název památky: vstupní část Blücherova paláce
Bližší určení místa popisem: památka se nachází ve vrcholu středového rizalitu
Autor: Johann (Jan) Muller
Datování: 1891–1892
Popis předmětu restaurování: amoreti s kartuší s monogramem stavebníka
Materiál / technika: kamenné prvky z umělého kamene / klasická sochařská technika
Předchozí známé rest. zásahy: Památka byla v minulosti minimálně jednou opravována
Realizace: 2011

Restaurování podstavců polosloupů při vstupu do domu

Obec: Moravská Ostrava
Upřesňující název památky: činžovní dům – podstavce polosloupů hlavního vstupu
Autor: neznámý
Datování: pol. 19. stol.
Rozměry: výška cca 60 cm
Materiál: Románský cement – kufsteinu. Na konci 18. století se v Anglii objevuje nové, velmi rychle reagující pojivo, které autor patentu nazval „Roman Cement“. Toto rychle tuhnoucí pojivo s výtečnou odolností povětrnosti umožnilo zhotovování okrasných prvků fasád, dříve myslitelných jen z jemnozrnného pískovce. Do Čech se románský cement dostal až kolem poloviny 19. století přes Německo a Rakousko. V Čechách se používal hojně materiál z tyrolského Kufstein.
Realizace: 2011

Oprava kamenného stupně u kašny v areálu oranžérie zámku v Raduni

Obec: Raduň, Opava
Místo / adresa: areál oranžérie zámku v Raduni
Upřesňující název památky: mramorová kašna
Autor: neznámý
Materiál / technika: mramor/ sochařské kamenické techniky
Realizace: 2011

Socha sv. Jana Nepomuckého restaurování nápisu na podstavci

Obec: Píšť, Opava
Místo / adresa: kaple v centru obce
Upřesňující název památky: znak na podstavci sochy sv. Jana Nepomuckého
Bližší určení místa popisem: památka se nachází v kapli sv. Jana Nepomuckého v centru obce
Autor: neznámý
Datování: století
Rozměry: erbovní štítek nápisu 20 x 25 cm
Materiál / technika: pískovec / sochařské kamenické techniky
Předchozí známé rest. zásahy: přesněji nezjištěny
Realizace: 2011

Vázy nad vstupní bránou hřbitova v Lubině u Kopřivnice

Obec s rozšířenou působností: Kopřivnice
Obec: Lubina
Upřesňující název památky: Vázy nad vstupem na obecní hřbitov
Autor: neznámý
Datování: pol. 19. stol.
Rozměry: výška cca 60 cm
Realizace: 2011

Kamenná korunní římsa severní fasády hlavní lodi konkatedrály Nanebevzetí Panny Marie

Místo: Rybí trh, Opava
Bližší určení místa popisem: korunní římsa hlavní lodi na severní straně fasády
Autor: nezjištěn
Datování: pravděpodobně 19. stol.
Materiál: pískovec
Rozměry: korunní římsa, cca 28,5 m a rozvinutá šířka římsy je 48 cm, část římsy severní věže cca 5 m, část hřebene zakončení severní boční lodi cca5 m
Realizace: 2011

Sousoší „Píseň smuteční“

Obec: Frenštát pod Radhoštěm
Autor: Vladimír Navrátil
Datování: 1959
Rozměry: Nadživotní velikost
Materiál: Pískovec
Realizace: 2011

Znak města Bruntál

Místo: Bruntál
Autor: neznámý
Datování: dosud nezjištěno
Rozměry: průměr cca 60 cm
Materiál: polychromovaný štuk
Realizace: 2011

Oprava ohradní zdi a studny areál fary Radkov

Místo: Radkov u Vítkova
Autor: neznámý
Datování: 1804
Rozměry: viz přiložený půdorys
Materiál: lomový kámen
Realizace: 2011

Areál baziliky Navštívení Panny Marie Frýdek – Místek

Místo / adresa: Frýdek – Místek
Upřesňující název památky: 14 zastavení křížové cesty, centrální kaple Nejsvětějšího Srdce Páně mezi 7. a 8. zastavením, zvaná Římská,
14 kapliček zastavení křížové cesty a kaple Nejsvětějšího srdce páně (tzv. Římská kaple) bylo vybudováno mezi lety 1880 – 1882.
Stavby kapliček jsou postaveny na mělkém základě, tvořeném plochými valouny ve vápenné kaši o síle cca 40 – 60 cm. Hlavní hmoty jsou zděné z pálených cihel pojených vápennou maltou. Kapličky obepínají z bočních a čelní strany dva kamenné stupně, seskládané z pískovcových bloků. Pro výrobu těchto stupňů bylo užito středněhrubého pískovce dosud blíže neurčené oblasti těžby.
Realizace: 2011

Portály hlavního průčelí farního kostela Nanebevzetí Panny Marie Budišov nad Budišovkou

Místo / Adresa: portály hlavního průčelí farního kostela Nanebevzetí Panny Marie, Halaškovo nám., parc.č. 1, k.ú. Budišov nad Budišovkou
Bližší určení místa popisem: hlavní centrální portál a dva postranní portály
Autor: neznámý
Datování: po roce 1746
Rozměry: hlavní portál cca 6,5 m x 2 m, boční portály 3,5 m x 2 m
Materiál: pískovec s pyritovými ložisky
Předchozí známé rest. zásahy: portály byly v minulosti ošetřovány
Realizace: 2011

Socha sv. Jana Nepomuckého Březová u Vítkova

Místo: Březová u Vítkova
Upřesňující název památky: socha sv. Jana Nepomuckého
Bližší určení místa popisem: památka se nachází v parčíku u kostela sv. Mikuláše, ve středu obce Březová u Vítkova
Autor: neznámý
Datování: konec 19. století
Rozměry: výška cca 3,5 m
Materiál / Technika: postava mramor, podstavec umělý kámen / zlidovělá forma sochařské kamenické techniky
Předchozí známé rest. zásahy: Památka byla v minulosti opravována, podrobnosti o těchto opravách nejsou známy
Realizace: 2011