REALIZACE V ROCE 2013

Socha sv. Vendelína Štáblovice

Obec s rozšířenou působností: Opava
Obec: Štáblovice
Místo / Adresa: Zámek, parc. č. 95/1
Upřesňující název památky: socha sv. Vendelína
Bližší určení místa popisem: památka se nachází v areálu zámku ve Štáblovicích
Autor: neznámý
Datování: přesněji nezjištěno, baroko
Rozměry: výška cca 140 cm
Materiál / Technika: hrubozrnný pískovec / sochařské kamenické techniky
Předchozí známé rest. zásahy: nezjištěny
Realizace: 2013

Kamenné portály kostela Všech svatých ve Vlčovicích

Obec s rozšířenou působností: Kopřivnice
Obec: Vlčovice
Upřesňující název památky: soubor kamenných portálů kostela Všech svatých ve Vlčovicích
Bližší určení místa popisem: vstupní portál do kostela a vstupní portál do sakristie
Autor: neznámý
Datování: počátek 16. stol., celková regotizace přelom 19. a 20. století  
Materiál / technika:  středně zrnný pískovec
Předchozí známé rest. zásahy: Předchozí opravy jsou lokální. Jedná se především o spárování mezi bloky kamene.
Realizace: 2013

Pomník obětem válek, Lichnov

Obec s rozšířenou působností: Nový Jičín 
Obec: Lichnov
Upřesňující název památky: pomník obětem válek na místním hřbitově
Autor: neznámý
Datování: pol. 20. stol.
Rozměry: celková výška památky cca 3 m
Materiál / technika: pískovec, teraso
Předchozí známé rest. zásahy: památka byla v minulosti opravována, přesnější údaje o opravách dosud nebyly zjištěny   
Realizace: 2013

Vybrané prvky kostela sv. Petra v okovech, Velenka, okres Nymburk

Okres: Nymburk
Místo: památka se nachází na pozemku v obci Velenka
Autor: K. I. Dientzenhofer
Datování: 1734
Rozměry: kamenný sokl, který je předmětem restaurátorského zásahu obíhá kostel po jeho obvodu je v celkové ploše 62 m2, pískovcové koule vysoké cca 90 cm, voluty v cca150 cm a portál dveří cca 3 m.
Materiál: středněhrubý pískovec, vápenná omítka.

Oprava mramorového kříže na ulici Školní v Kravařích-Koutech na křižovatce s ulicí Hlučínskou

Obec: Kravaře-Kouty
Dochovaný stav památky, popis poškození:
Mramorový kříž v Kravařích – Koutech stojí na svém původním místě. Je zhotoven ze sedmi bloků krystalického supíkovického mramoru. Spodní díl – patka, je zhotoven z pískovce. Korpus Krista je zhotoven z bílého biskvitu. Památka se do současnosti dochovala v relativně dobrém stavu. Poškození a nečistoty, které bylo možné pozorovat, měly negativní vliv na estetické vnímání památky, ale především urychlovaly proces degradace díla, čímž snižovaly jeho životnost. Povrch památky byl na několika místech mechanicky poškozen.
Realizace: 2013

Kamenná ostění oken exteriéru sakristie konkatedrály Nanebevzetí Panny Marie, Opava

Obec: Opava
Místo: Rybí trh
Vlastník, investor: Římskokatolická farnost Panny Marie Opava, Almužnická 182/2, 746 01 Opava
Bližší určení místa popisem: dvojice kamenných ostění renesanční přístavby sakristie při severní straně fasády presbytáře
Autor: nezjištěn
Datování: pravděpodobně 16. stol.
Materiál: pískovec
Rozměry: 2 x cca 2 x 3,5 m
Údaje o památce: Starší známé restaurátorské zásahy: památka byla v minulosti opravována. Autorství, ani dataci těchto zásahů se nepodařilo přesně určit. Podle charakteru oprav lze předpokládat, že se jedná o zásahy povedené pravděpodobně v období po 2. sv. válce.
Realizace: 20

Podstavec sousoší Boj dobra se zlem

Obec: Frenštát pod Radhoštěm
Místo: nám. Fr. Palackého, na pozemku parc. č 208, k. ú. Frenštát pod Radhoštěm
Název díla: Boj dobra se zlem
Autor: Albín Polášek
Datování: odhaleno 28. 8. 1938
Rozměry: celková výška cca 2,5 m
Materiál: sousoší – bronz, podstavec – světlá slezská žula
Realizace: 2013

Kamenné architektonické prvky na fasádě kostela sv. Jana Křtitele, Frenštát pod Radhoštěm

Obec: Frenštát pod Radhoštěm
Místo: Nádražní ulice
Autor: nezjištěn
Datování: 1634
Materiál: pískovec
Předchozí zásahy a opravy: v rámci starších zásahů byly řešeny mechanické defekty vytmelením stavebními hmotami.
Realizace: 2013

Boží muka při cestě z Frenštátu do Rožnova

Obec: Frenštát pod Radhoštěm
Místo: na pozemku parc. č 3659/2, u čp.981, o cesty k Trojanovicím
Autor: nezjištěn
Datování: 1703
Rozměry: celková výška cca 240 cm
Materiál: pískovec
Realizace: 2013

Soubor kamenných figur na zastřešení atik kostela Narození Panny Marie v Radkově

Místo: Radkov
Upřesňující název památky nebo její části: Kamenné prvky na zastřešení kostela Narození Panny Marie v Radkově
Bližší určení místa popisem: Soubor se nachází na vrcholech atik věže kostela
Popis památky
Na atice věže nad portálem vstupního průčelí kostela je umístěna dvojice kamenných dekorativních figur. Čtyři další figury jsou umístěny ve vrcholech atik věže kostela. Figury mají charakter rotačních těles. Prvky jsou složeny z více samostatných částí, a to podnoží, krčkem, límcem a vrcholovou koulí.
Realizace: 2013

 

Soubor 3 rodových kamenných erbů ze zámku v Jezdkovicích

Obec: Jezdkovice
Upřesňující název památky: Soubor 3 kamenných erbů ze zámku v Jezdkovicích
Bližší určení místa popisem: chodba hlavního schodiště zámku, čp. 32
Datování: léta 16. století
Materiál / technika:  pískovec – plastické reliéfy s barevnou povrchovou úpravou
Předchozí známé rest. Zásahy: Především se jedná o přetěry barevných povrchových vrstev
Realizace: 2013

Mramorový kříž na hřbitově Sosnová

Obec: Sosnová
Místo/Adresa: hřbitov
Upřesňující název památky: Mramorový pamětní kříž
Bližší určení místa popisem: křižovatka chodníků ve středu hřbitova
Autor: neznámý
Datování: 1895
Rozměry: cca 100 x 100 x 350 cm
Materiál / technika:  slezský mramor, biskvit parian
Předchozí známé rest. zásahy: Památka byla opravována
Realizace: 2013

Kamenný erb na fasádě kostela sv. Stanislava v Bruzovicích

Obec s rozšířenou působností: Frýdek-Místek
Obec: Bruzovice
Upřesňující název památky: kamenný erb s aliančními znaky ve zbroji
Bližší určení místa popisem: památka se nachází na fasádě na jižní straně kostela sv. Stanislava
Autor: neznámý
Datování: 1676  
Rozměry: průměr cca 1m
Materiál / technika: pískovec
Předchozí známé rest. zásahy: památka byla v minulosti opravována
Realizace: 2013

Socha Ježíše Krista, Radkov

Místo / Adresa: Radkov
Upřesňující název památky nebo její části: socha Ježíše Krista
Bližší určení místa popisem: Památka se nachází v zasklené nice ohradní zdi při vstupu  na hřbitov areálu kostela Narození Panny Marie
Autor: neznámý
Datování: nezjištěno
Rozměry: výška památky cca 170 cm
Materiál / Technika: dřevěná polychromovaná socha
Předchozí známé rest. zásahy: Památka byla v minulosti vícekrát opravována, další podrobnosti nezjištěny.
Realizace: 2013