...

REALIZACE V ROCE 2014

Pomník Adolfa Jasníka „Jasníkova studánka“ Kopřivnice, okres Nový Jičín

Místo / adresa: lesní pozemek v areálu příměstského lesa Šoltýn,  č. 2384/1, k. ú. Kopřivnice
Upřesňující název památky: „Pomník Adolfa Jasníka – Jasníkova studánka“
Autor: neznámý
Datování: 1934 
Rozměry: výška x délka x šířka –  cca1,5 x 2 x 2 m   
Materiál / technika: místní lomový kámen
Předchozí známé rest. zásahy:  památka byla v minulosti opravována a udržována
Realizace: 2014

Barokní mramorová křtitelnice z kostela sv. Martina v Krnově

Obec: Krnov
Název památky: Barokní mramorová křtitelnice
Místo: památka se nachází v interiéru farního kostela sv. Martina v Krnově, parc. č. 40 v k.ú. Krnov-Horní Předměstí
Autor: neznámý
Datování: mezi lety 1779 – 1789
Rozměry: výška cca 110 cm, průměr 75 cm
Materiál: hrubozrnný pískovec, jemnozrnný pískovec, mramor, umělý mramor, dřevo
Předchozí restaurátorské zásahy: památka byla v minulosti neodborně opravována ve spodní části podstavce a nohy. Podrobné informace o zásahu nabyly zjištěny.
V roce 1779 byl kostel poničen rozsáhlým požárem. V následujících deseti letech proběhla přestavba v pozdně barokním slohu včetně interiéru kostela i hlavního oltáře.
Realizace: 2014

Bílý mramorový kříž, Oldřišov

Okres: Opava
Místo: obecní hřbitov, Oldřišov
Údaje o památce: Tento mramorový kříž s litinovým korpusem Krista a plastikou Panny Marie ( výška 4,2m, šířka v soklu 90 cm) byl vyroben kamenickou dílnou O.Weichta v Hlubčicích a nainstalován na své místo v roce 1900 Antonínem a Josefou Muttwilovými. Jedná se o kamenný kříž tradičního pojetí z počátku 20.st. Korpus je složen z pěti částí, v prostřední části kříže mezi dvěma odstupňovanými římsami se nachází nika s P.M.  Údajným důvodem jejich rozhodnutí postavit tento kříž byla jejich bezdětnost. Na kříži je špatně čitelný latinský nápis: Laudetur Jesus Kristus (Pochválen buď Ježíš Kristus). Kříž přečkal období  II. světové války pouze s menšími škodami, kdy byl za ním stojící kostel velmi vážně poškozen. V následujících letech byl farníky udržován, nebyla mu však věnována potřebná péče.
Realizace: 2014

Pamětní deska opavského gymnazijního muzea

Místo: Sněmovní 2/1, Opava
Vlastník: Slezské zemské muzeum
Autor: neznámý,
Datování: r. 1964
Rozměry: cca 4,0m
Materiál: kámen, umělý kámen, kov, plast
Realizace: 2014

Štukové prvky a výzdoba interiéru poutního kostela sv. Anny, Andělská Hora

Obec: Bruntál
Místo: areál zámku, parcela č. 255, k.ú. Andělská Hora ve Slezsku
Autor: nezjištěn
Datování: 1767 – 1770
Materiál: klasický štuk
Starší restaurátorské zásahy: nezjištěny
Realizace: 2014

Repase a obnova osvětlovacích těles varhanových píšťal a štukových prvků v interiéru obřadní síně radnice Slezská Ostrava

Okres: Ostrava – město
Místo: Těšínská 138/35, Slezská Ostrava
Autor: podle návrhu architekta Viktorina Šulce
Datování: 1913
Realizace: 2014

Socha sv. Floriána, Sosnová

Okres: Opava
Obec: Sosnová
Místo / Adresa: areál kostela sv. Kateřiny
Bližší určení místa popisem: prostranství před areálem kostela za mostem
Autor: neznámý
Datování: mezi lety 1730 – 1740
Rozměry: 70 x 74 x 350 cm
Materiál / Technika: pískovec / tradiční sochařská kamenická technika skulptury
Předchozí známé rest. zásahy: památka byla v minulosti opravována. Poslední přeložení díla na betonový základ proběhlo v roce 1928.
Poslední oprava proběhla proběhla v 70. letech 20. stol.
Na základě datace vytlačené v betonu základu. Na základě očitého svědectví,
Realizace: 2014

Sgrafitová fasáda věže zámku, Bruntál

Obec: Bruntál
Místo: Státní zámek Bruntál
Autor:  nezjištěn.
Datování: renesance, současné omítkové vrstvy sgrafita pravděpodobně 1969.
Rozměry: výška cca 17 m, celková plocha cca 190 m2
Materiál: omítkové směsi s obsahem písku, vápna, cementu, tufového plniva.
Realizace: 2014

Socha sv. Jana Nepomuckého, Sosnová

Obec: Sosnová
Místo / Adresa: areál kostela sv. Kateřiny
Bližší určení místa popisem: prostranství před areálem kostela
Autor: autorství dosud nepotvrzeno
Datování: 1749
Rozměry: 200 x 224 x 385 cm
Materiál / Technika: pískovec / tradiční sochařská kamenická technika skulptury
Předchozí známé rest. zásahy: památka byla v minulosti opravována. podle dochované dokumentace naposledy v roce 1972
Realizace: 2014

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.