...

REALIZACE V ROCE 2016

Kamenná stříška evangelického Kristova kostela

Název: stříška vedlejšího vstupu evangelického Kristova kostela v Ostravě
Autoři: architekti Karel Troll a Ludvík Faigl
Datování: 1905-1907
Materiál: těšínský pískovec
Lokalizace památky
Okres: Ostrava
Obec s rozšířenou působností: Ostrava
Obec: Ostrava
Místo: Husovo nám., Moravská Ostrava
Parcela: č. 830/2 v k. ú. Moravská Ostrava
Vlastník: Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Ostravě, Husovo nám. 4, Moravská Ostrava

Sloup se sochou Panny Marie Immaculaty

Obec s rozšířenou působností: Krnov
Obec: Krnov
Umístění: parc. č. 37 v k. ú. Krnov
Údaje o památce
Autor: socha –  Johann Schubert
Datování: socha před rokem 1764, podstavec 1879
Rozměry: cca 5,5m
Materiál: pískovec
Předchozí známé restaurátorské zásahy: památka byla v minulosti vícekrát opravována, generální opravou prošla již v roce 1873. 

Sochy Herkulů u vstupu do zámku ve Fryštátě

Okres: Karviná
Obec s rozšířenou působností: Karviná
Obec: Karviná – Fryštát
Místo: Masarykovo nám. 1,
Údaje o památce
Autor: nezjištěn
Datování: 1682
Rozměry: 2 ks cca 0,7 x 0,6 x 1,5  m
Materiál: pískovec

Sochy Herkulů u vstupu do zámku ve Fryštátě

Obec: Karviná – Fryštát
Místo: Masarykovo nám. 1,
Údaje o památce
Autor: nezjištěn
Datování: 1883
Rozměry: cca 1,5 x 1,5 x 1,5  m
Materiál: pískovec

Sousoší puttů s delfínem na zámku ve Fryštátě

Obec: Karviná – Fryštát
Místo: Masarykovo nám. 1,
Údaje o památce
Autor: nezjištěn
Datování: 1883
Rozměry: cca 1,5 x 1,5 x 1,5  m
Materiál: pískovec

Socha sv. Jana Nepomuckého Fulnek

Město: Fulnek
Obec s rozšířenou působností: Odry

Adresa: nám. J. A. Komenského
Seznam nemovitých kulturních památek: zasáno v ÚSKP ČR pod r. č. 16278/8-1568.
Údaje o památce
Autor: J. A. Heinz
Datování: 2. polovina 18. století
Materiál: pískovec
Restaurátorské zásahy: poslední rozsáhlý restaurátorský zásah proběhl v roce 2000 pod vedením restaurátora ak. soch. Vojtěcha Míči.

Pomník Břetislava Bartoše Frenštát pod Radhoštěm

Obec s rozšířenou působností: Frenštát pod Radhoštěm
Obec: Frenštát pod Radhoštěm
Místo: parc. č. 4106/3 v k. ú. Frenštát pod Radhoštěm, u hostince na Horečkách
Údaje o památce
Autor: nezjištěn
Datování: 1937
Rozměry: celková výška cca 3,5 m
Materiál: pískovec
Zadavatel: Město Frenštát pod Radhoštěm, nám. Míru 1, 744 01, Frenštát pod Radhoštěm

Kamenná náhrobní deska z kostela sv. Jiří Lubojaty

Okres: Nový Jičín
Obec s rozšířenou působností: Bílovec
Obec: Lubojaty
Místo / Adresa: kostel sv. Jiří
Upřesňující název památky: Kamenná náhrobní deska
Údaje o památce
Autor: neznámý
Datování: pol. 16. stol.
Rozměry: 195 x 95 x 17 cm
Materiál / Technika: pískovec / tradiční sochařská kamenická technika skulptury
Předchozí známé rest. zásahy: památka v minulosti nebyla restaurována

Figurální reliéf gryfů s kartuší v tympanonu průčelní fasády budovy Okresního soudu v Opavě

Místo / Adresa: Olomoucká 27, Opava, parc. č. 2435/1 v k. ú. Opava – Předměstí
Upřesňující název památky: tympanon hlavního průčelí budovy Okresního soudu v Opavě
Autor: Julius Kellner
Datování: 1885
Rozměry: celkové rozměry: výška cca 2,3m a šířka cca 16,5m
Materiál / technika: pískovec
Vlastník:  Česká republika, Okresní soud v Opavě

Sochař Julius Kellner se narodil v roce 1846 ve Vídni a zemřel v roce 1893 v Opavě. Do Opavy z rodné Vídně přesídlil roku 1881 a záhy se stal nejvyhledávanějším kameníkem a sochařem v okolí.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.