Vybrané prvky kostela sv. Petra v okovech, Velenka, okres Nymburk

  • Autor příspěvku
  • Rubriky příspěvku2013

Okres: Nymburk
Místo: památka se nachází na pozemku v obci Velenka
Autor: K. I. Dientzenhofer
Datování: 1734
Rozměry: kamenný sokl, který je předmětem restaurátorského zásahu obíhá kostel po jeho obvodu je v celkové ploše 62 m2, pískovcové koule vysoké cca 90 cm, voluty v cca150 cm a portál dveří cca 3 m.
Materiál: středněhrubý pískovec, vápenná omítka.