...

REALIZACE V ROCE 2012

Kamenný kříž Veselka u Vítkova

Obec: Veselka, Vítkov
Autor: neznámý
Datování: počátek 20. stol.
Rozměry: výška cca 3,8 m
Materiál: slezský mramor, bronz, měděný plech
Realizace: 2012

Staré Město u Bruntálu, pomník německých hrdinů první světové války

Obec: Staré město u Bruntálu
Místo: v místní části Starého města u Bruntálu u silnice v obci Malá Véska
Autor: neznámý
Datování: 20. léta 20. století
Rozměry: celková výška cca 300 cm
Materiál: slezský mramor, žula
Realizace: 2012

Restaurování kamenného portálu 3. hradní brány, hrad Sovinec

Okres: Bruntál
Obec s rozšířenou působností: Rýmařov
Obec: Jiříkov
Místo: Sovinec, portál 3. hradní brány
Autor: neznámý
Datování: 1585
Rozměry: v. x š.  470 x 370 cm
Materiál: jemnozrnný pískovec (Maletín?, Mladějov?)
Poslední restaurátorský zásah: konec 90. let 20. stol.
Realizace: 2012

Plastické prvky výzdoby průčelí kostela sv. Kateřiny, Sosnová

Obec: Sosnová, kostel sv. Kateřiny
Bližší určení místa popisem: kamenné vázy na atice průčelí, štukové hlavice pilastrů a reliéfní znak nad hlavním portálem kostela
Autor: Andreas Gans
Datování: kostel barokně upraven 1727
Materiál / Technika: umělý kámen, štuk
Realizace: 2012

Barokní kamenný kříž na hřbitově, Oldřišov, okres Opava

Obec: Sosnová, kostel sv. Kateřiny
Bližší určení místa popisem: kamenné vázy na atice průčelí, štukové hlavice pilastrů a reliéfní znak nad hlavním portálem kostela
Autor: Andreas Gans
Datování: kostel barokně upraven 1727
Materiál / Technika: umělý kámen, štuk
Realizace: 2012

Kamenný kříž Nýtek u Vítkova

Obec: Nýtek, Vítkov
Autor: neznámý
Datování: 1922
Rozměry: výška cca 2,7 m
Materiál: slezský mramor, pískovec (podstavec)
Realizace: 2012

Restaurování konzol klenby v mázhauzu, ostění interiérového okénka do skladovacího prostoru, futer dveří v mezaninu a oken do ulice domu v Poštovní ulici č.p. 73 v Moravské Třebové

Místo / adresa: ulice Poštovní, Moravská Třebová
Upřesňující název památky: portál měšťanského domu
Bližší určení místa popisem:  památka se nachází v řadové zástavbě domu č. 1 v ulici Poštovní
Autor: neznámý
Datování: nezjištěno / baroko
Rozměry: cca 200 x 240 x 60 cm
Materiál / technika:   pískovec / klasická skulpturní kamenická práce
Předchozí známé rest. zásahy: stopy historických oprav a nátěrů neznámé datace a autorství
Realizace: 2012

Pomník Petra Bezruče Kopřivnice, okres Nový Jičín

Místo / adresa: lesní pozemek v areálu příměstského lesa Šoltýn, Kopřivnice
Upřesňující název památky: „Pomník Petra Bezruče“
Autor: neznámý
Datování: 1934 
Rozměry: cca 1,2 x 0,25 x 0,3m (výška x délka x šířka)
Materiál / technika: pískovec
Předchozí známé rest. zásahy: nezjištěny
Realizace: 2012

Opěrný pilíř konkatedrály Nanebevzetí Panny Marie, Rybí trh, Opava

Místo: Rybí trh, Opava
Vlastník, investor: Římskokatolická farnost Panny Marie Opava, Almužnická 2, 746 01 Opava
Bližší určení místa popisem: části opěrného pilíře – sokl, okapová hlavice
Autor: nezjištěn
Datování: původní část stavby
Materiál: tufit, vápenec, lomové zdivo
Rozměry: 140/305cm
Realizace: 2012

Kašna se sochou Neptuna Frenštát pod Radhoštěm

Místo: nám. Míru, Frenštát p. R
Autor: nezjištěn
Datování: Socha s hranolovým podstavcem pochází z roku 1840
Rozměry: socha Neptuna v životní velikosti, průměr kašny cca 4 m, výška cca 90 cm, délka segmentu cca 200 cm
Materiál: pískovec
Vlastník památky: Město Frenštát pod Radhoštěm
Předchozí známé restaurátorské zásahy: V roce 1982 byl originál plastiky nahrazen kopií. Kašna byla v minulosti vícekrát opravována.
Realizace: 2012

Štukové prvky vila v obci Dobrá

Realizace: 2012

Socha sv. Jana Nepomuckého Břidličná

Obec: Břidličná
Upřesňující název památky: socha sv. Jana Nepomuckého
Bližší určení místa popisem: památka se nachází na nám. Svobody ve středu města
Autor: neznámý
Datování: konec 19. století
Rozměry: výška díla včetně podstavce cca 4,3 m
Materiál / technika: pískovec
Předchozí známé rest. zásahy: památka byla v minulosti opravována, datace a autorství těchto zásahů se nepodařilo určit
Realizace: 2012

Kamenný portál s erbem v kostele sv. Mikuláše v Březové u Vítkova

Obec: Březová u Vítkova
Upřesňující název památky: kamenný portál s erbem 
Bližší určení místa popisem:   prvek je součástí západního vstupu kostela, Březová Vítkova
Autor: neznámý
Datování: 1768  
Rozměry: výška portálu:   cca 2,6 m
výška erbu:   cca 0,7 m
Materiál / technika: pískovec
Předchozí známé rest. zásahy: nejsou
Realizace: 2012

Prostranství kolem farního kostela Narození Panny Marie v Příboře Litinové kříže a kamenné náhrobky

Místo: Příbor, prostranství kolem kostela Narození Panny Marie, parcela Příbor
Upřesňující název památky: soubor kamenných a litinových křížů a náhrobků (hřbitov starý s pomníky, ohradní zeď se 14-ti kapličkami, vstupní brána, boční branky, sochařská výzdoba, kaple Panny Marie Lurdské, socha sv. Zachariáše, krucifix)
Realizace: 2012

Socha Jitra v Městských sadech Opava

Obec: Opava, Městské sady
Upřesňující název památky: Jitro
Autor: Johan Friedl ml.
Datování: 1808   
Rozměry: výška památky
Materiál: střednězrnný až jemnozrnný pískovec
Předchozí známé rest. zásahy: dosud nezjištěny
Realizace: 2012
Johan Friedl ml. byl opavským sochařem a štukatérem. Narodil se v Opavě 8. října 1780, zemřel 16. července 1839 v Paskově. Byl synem opavského sochaře Johana Friedla st. a jeho ženy Alžběty. V letech 1791-93 navštěvoval Normální školu v Opavě. V r. 1804 byl přijat za opavského měšťana jako sochař. R. 1806 se oženil s Marií Annou, dcerou prýmkaře Josefa Rottera. Jako sochař pracoval především pro kostely v okolí Opavy, s jeho pracemi se ale můžeme setkat také na Moravě, na Těšínsku i v Horním Slezsku. Z prací, které jsou mu připisovány, uvádíme hlavní oltář sv. Jana Nepomuckého ve Štramberku (1808), sochy sv. Petra a Pavla pro poutní kostel v Pszowě (1808), hlavní oltář farního kostela v Ropici (1810), kazatelnu a křtitelnici pro farní kostel v Jistebníku (1810), hlavní oltář farního kostela v Bílsku (1821), štukové hlavice sloupů a kazetový strop v evangelickém kostele v Biale (1833).

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.