...

Realizace restaurátorských prací

Restaurování Mariánského sloupu na Dolním náměstí v Opavě, Restaurování sochy Jana Nepomuckého v Hlučíně, Restaurování rozhledny Cvilín v Krnově, Atika měšťanského Domu u bílého koníčka, Kamenný pomník obětem 1. sv. války Veřovice, Kaple sv. Anny Karviná – Ráj, Kamenné prvky radnice Nový Jičín

Kaple sv. Anny Karviná – Ráj, Restaurování kamenných prvků na budově radnice v Novém Jičíně, Kamenný pomník obětem 1. sv. války Veřovice, Obnova Knoppova kříže v obci Jistebník

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.