...

Tomáš Skalík Ateliér s.r.o.

Restaurování kamene, ochrana a konzervace kamene, terakoty, keramiky, štuku, sádry a betonu

Za nezávislost Ukrajiny

Citlivě vyčistíme, zrenovujeme a ošetříme proti poškození venkovní plochu.
Restaurování kamene, ochrana a konzervace kamene, terakoty, keramiky, štuku, sádry a betonu.

© www.miliweb.eu                            2021   Všechna práva vyhrazena.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.