...

MgA. BcA. Tomáš Skalík

Sochař a restaurátor kamene

2021_kostel_sv_Bartolomeje_Koprivnice_pred_instalaci
Přehrát video

V roce 2017 vznikl projekt na rekonstrukci a rozšíření hlavního vstupního schodiště kostela sv. Bartoloměje v Kopřivnici. Nové rozšířené stupně jsme osadili v roce 2018. O dva roky později vyvstala potřeba dodatečného vytvoření nájezdové rampy. Rampu z jediného velkého bloku božanovského pískovce jsme do schodiště vetkli s přesností švýcarských hodinek díky dobré práci Aleše, Mirka, Kuby a dalších mistrů kamene z našeho ateliéru.

Tomáš Skalík Ateliér

O nás

Naše společnost, jak název firmy napovídá, se zabývá primárně restaurováním uměleckých děl a památek. Jsme parta lidí, kteří milují svou práci a naším společným cílem je, aby hodnoty, které nám zanechali naši předkové, zůstaly zachovány i pro naše potomky a budoucí generace. Těší nás každá příležitost, kde můžeme přiložit ruku k dílu a pomoci s opravou, obnovou, rekonstrukcí, restaurováním, ale i se vznikem nového hodnotného díla. Původně jsme se zaměřovali na restaurování a tvorbu sochařských uměleckých děl z kamene a terakoty, čemuž se stále naplno věnujeme. Od té doby, tedy od roku 1999, kdy se datují naše první realizace v oboru, se přirozeně stále rozvíjíme a s přibývajícími znalostmi a zkušenostmi také rozšiřujeme náš akční rádius. Zabýváme se komplikovanými případy obnovy památek moderní doby - betonových plastik, soch z umělého kamene i teracových podlah, se stejným zaujetím, jako restaurováním barokních skulptur či konzervací a průzkumem románských portálů. Jsme špičkovým pracovištěm v oblasti restaurování a památkové péče s orientací na záchranu hmotné kultury, našeho hmotného kulturního dědictví. Vážíme si příležitostí, stále se vzděláváme, stále poznáváme, že památky jsou pro nás nevyčerpatelným zdrojem inspirace a jsme vždy rádi, když něco z toho, můžeme předat památkám zpět v podobě dobře odvedeného díla.

Po střední uměleckoprůmyslové škole, kde se věnoval navrhování hraček a designu (1993-1997), vystudoval nejprve Institut restaurování a konzervačních technik v Litomyšli (dnešní Fakulta restaurování při UP v Pardubicích) a získal povolení Ministerstva kultury k restaurování kulturních památek z kamene a terakoty (1997-2002) a poté se zapsal na Fakultu výtvarných umění VUT v Brně do sochařského ateliéru prof. Ak. soch. Jana Ambrůze, kde absolvoval v roce 2007. Od roku 2013 se v rámci doktorského studijního programu na FaVU VUT v Brně, v rámci oboru Umění ve veřejném prostoru a umělecký provoz, zabývá problematikou Light Art a světelných výtvarných realizací ve středoevropském prostoru (pod vedením doc. Mgr. Pavla Korbičky).

Během studií v roce 2005 strávil semestr na Education Technological Institut v řeckých Aténách, kde se zaměřil na prohloubení znalostí klasického monumentálního sochařství a jeho roli v uměleckém diskurzu současného řeckého umění a tyto poznatky reflektoval ve vlastní umělecké tvorbě.

Od roku 2007 vede vlastní restaurátorský ateliér. V rámci restaurátorské profese se věnuje především restaurování sochařských památek z kamene, terakoty, štuku, betonu a dalších anorganických materiálů.

V letech 2012-2015 působil na pozici Odborný asistent v Konzervátorském centru na Ústavu historických věd Filosoficko-přírodovědné fakulty Slezské univerzity v Opavě, kde byl také členem realizačního týmu v projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/28.0273 s cílem zkvalitnění výuky muzejní konzervace a restaurování a průzkumu historických materiálů. V roce 2013 absolvoval měsíční pracovní stáž jako kolega odborný asistent v Institut für Konservierung und Restaurierung, Universität für angewandte Kunst ve Vídni (pod vedením Univ.-Ass. Mag. Marija Milchin), kde pracoval na prohloubení znalostí systému vzdělávání uměleckých řemesel restaurátorů. V roce 2014 pobýval v laboratoři Naturwissenschaften und Archäometrisches Labor na Hochschule für Bildende Künste v Drážďanech (pod vedením Prof. Dr. Christoph Herm), kde se zaměřil na studium moderních technik materiálových průzkumů. Ve stejném roce byl také v rámci měsíčního pracovního pobytu hostujícím členem týmu Prof. Erwina Emmerlinga na Technische Universität v Mnichově, kde asistoval při výuce restaurování soch z kamene.

Ve své vlastní umělecké tvorbě se Tomáš Skalík zabývá především prostorovou tvorbou na základě sochařského vzdělání. Od roku 2000 se ve svých instalacích a vizuálních dílech zaměřuje na otázky vztahu diváka a uměleckého díla v kontextu okolního prostoru, limity vnímání uměleckého díla prostřednictvím smyslů, hranicemi mezi hmotnou částí díla a jeho myšlenkovou a konceptuální podstatou. Od roku 2005 ve svých dílech pracuje s prvkem interaktivity a participace díla s návštěvníkem. Realizuje řadu prostorových interaktivních instalací a výstav, kde využívá infračervených a laserových interaktivních prvků původně vyráběných pro účely průmyslové automatizace a odhaluje jejich výtvarný potenciál. Zajímá se o nevizuální vnímání výtvarného díla. Od roku 2013 se zaměřuje také na fenomén umělého světla jako tvůrčího materiálu pro využití v prostorovém umění.

V souvislosti s rozšiřováním pracovního zaměření postupně přesahujícím z oborů restaurování a volné umělecké tvorby přes uměleckořemeslné realizace ke složitějším mezioborovým realizacím v oblasti komplexních dodávek zahrnujícím činnosti počínaje ideovými studiemi a konče vlastními realizacemi, zakládá v roce 2013 s Martinem Klimešem společnost Art Consultancy, kde jako jednatel působí na pozici kreativního tvůrce. Má na starosti hledání a vývoj inovativních řešení s důrazem na originalitu, funkčnost a technickou a estetickou kvalitu.
web: www.art.skalik.net

 

Mgr. Tomáš Skalík

MgA. BcA. Tomáš Skalík

Jednatel firem: Tomáš Skalík Ateliér s.r.o.,  Art Consultancy s.r.o. ,eshopu pro restaurátory Krustashop, výhradní dodavatel pro ČR tryskacího zařízení ROTOSOFT

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.