Tomáš Skalík Aterliér logo

MgA. BcA. Tomáš Skalík

Sochař a restaurátor kamene

2021_kostel_sv_Bartolomeje_Koprivnice_pred_instalaci
Přehrát video

V roce 2017 vznikl projekt na rekonstrukci a rozšíření hlavního vstupního schodiště kostela sv. Bartoloměje v Kopřivnici. Nové rozšířené stupně jsme osadili v roce 2018. O dva roky později vyvstala potřeba dodatečného vytvoření nájezdové rampy. Rampu z jediného velkého bloku božanovského pískovce jsme do schodiště vetkli s přesností švýcarských hodinek díky dobré práci Aleše, Mirka, Kuby a dalších mistrů kamene z našeho ateliéru.

Tomáš Skalík Ateliér

O nás

Naše společnost, jak název firmy napovídá, se zabývá primárně restaurováním uměleckých děl a památek. Jsme parta lidí, kteří milují svou práci a naším společným cílem je, aby hodnoty, které nám zanechali naši předkové, zůstaly zachovány i pro naše potomky a budoucí generace. Těší nás každá příležitost, kde můžeme přiložit ruku k dílu a pomoci s opravou, obnovou, rekonstrukcí, restaurováním, ale i se vznikem nového hodnotného díla. Původně jsme se zaměřovali na restaurování a tvorbu sochařských uměleckých děl z kamene a terakoty, čemuž se stále naplno věnujeme. Od té doby, tedy od roku 1999, kdy se datují naše první realizace v oboru, se přirozeně stále rozvíjíme a s přibývajícími znalostmi a zkušenostmi také rozšiřujeme náš akční rádius. Zabýváme se komplikovanými případy obnovy památek moderní doby - betonových plastik, soch z umělého kamene i teracových podlah, se stejným zaujetím, jako restaurováním barokních skulptur či konzervací a průzkumem románských portálů. Jsme špičkovým pracovištěm v oblasti restaurování a památkové péče s orientací na záchranu hmotné kultury, našeho hmotného kulturního dědictví. Vážíme si příležitostí, stále se vzděláváme, stále poznáváme, že památky jsou pro nás nevyčerpatelným zdrojem inspirace a jsme vždy rádi, když něco z toho, můžeme předat památkám zpět v podobě dobře odvedeného díla.

Po střední uměleckoprůmyslové škole, kde se věnoval navrhování hraček a designu (1993-1997), vystudoval nejprve Institut restaurování a konzervačních technik v Litomyšli (dnešní Fakulta restaurování při UP v Pardubicích) a získal povolení Ministerstva kultury k restaurování kulturních památek z kamene a terakoty (1997-2002) a poté se zapsal na Fakultu výtvarných umění VUT v Brně do sochařského ateliéru prof. Ak. soch. Jana Ambrůze, kde absolvoval v roce 2007. Od roku 2013 se v rámci doktorského studijního programu na FaVU VUT v Brně, v rámci oboru Umění ve veřejném prostoru a umělecký provoz, zabývá problematikou Light Art a světelných výtvarných realizací ve středoevropském prostoru (pod vedením doc. Mgr. Pavla Korbičky).

Během studií v roce 2005 strávil semestr na Education Technological Institut v řeckých Aténách, kde se zaměřil na prohloubení znalostí klasického monumentálního sochařství a jeho roli v uměleckém diskurzu současného řeckého umění a tyto poznatky reflektoval ve vlastní umělecké tvorbě.

Od roku 2007 vede vlastní restaurátorský ateliér. V rámci restaurátorské profese se věnuje především restaurování sochařských památek z kamene, terakoty, štuku, betonu a dalších anorganických materiálů.

V letech 2012-2015 působil na pozici Odborný asistent v Konzervátorském centru na Ústavu historických věd Filosoficko-přírodovědné fakulty Slezské univerzity v Opavě, kde byl také členem realizačního týmu v projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/28.0273 s cílem zkvalitnění výuky muzejní konzervace a restaurování a průzkumu historických materiálů. V roce 2013 absolvoval měsíční pracovní stáž jako kolega odborný asistent v Institut für Konservierung und Restaurierung, Universität für angewandte Kunst ve Vídni (pod vedením Univ.-Ass. Mag. Marija Milchin), kde pracoval na prohloubení znalostí systému vzdělávání uměleckých řemesel restaurátorů. V roce 2014 pobýval v laboratoři Naturwissenschaften und Archäometrisches Labor na Hochschule für Bildende Künste v Drážďanech (pod vedením Prof. Dr. Christoph Herm), kde se zaměřil na studium moderních technik materiálových průzkumů. Ve stejném roce byl také v rámci měsíčního pracovního pobytu hostujícím členem týmu Prof. Erwina Emmerlinga na Technische Universität v Mnichově, kde asistoval při výuce restaurování soch z kamene.

Ve své vlastní umělecké tvorbě se Tomáš Skalík zabývá především prostorovou tvorbou na základě sochařského vzdělání. Od roku 2000 se ve svých instalacích a vizuálních dílech zaměřuje na otázky vztahu diváka a uměleckého díla v kontextu okolního prostoru, limity vnímání uměleckého díla prostřednictvím smyslů, hranicemi mezi hmotnou částí díla a jeho myšlenkovou a konceptuální podstatou. Od roku 2005 ve svých dílech pracuje s prvkem interaktivity a participace díla s návštěvníkem. Realizuje řadu prostorových interaktivních instalací a výstav, kde využívá infračervených a laserových interaktivních prvků původně vyráběných pro účely průmyslové automatizace a odhaluje jejich výtvarný potenciál. Zajímá se o nevizuální vnímání výtvarného díla. Od roku 2013 se zaměřuje také na fenomén umělého světla jako tvůrčího materiálu pro využití v prostorovém umění.

V souvislosti s rozšiřováním pracovního zaměření postupně přesahujícím z oborů restaurování a volné umělecké tvorby přes uměleckořemeslné realizace ke složitějším mezioborovým realizacím v oblasti komplexních dodávek zahrnujícím činnosti počínaje ideovými studiemi a konče vlastními realizacemi, zakládá v roce 2013 s Martinem Klimešem společnost Art Consultancy, kde jako jednatel působí na pozici kreativního tvůrce. Má na starosti hledání a vývoj inovativních řešení s důrazem na originalitu, funkčnost a technickou a estetickou kvalitu.

Mgr. Tomáš Skalík

MgA. BcA. Tomáš Skalík

Jednatel firem: Tomáš Skalík Ateliér s.r.o.,  Art Consultancy s.r.o. ,eshopu pro restaurátory Krustashop, výhradní dodavatel pro ČR tryskacího zařízení ROTOSOFT

Ukázky sochařských prací Tomáše Skalíka

migrace-laskavosti-skalik

Tomáš Skalík

migrace-laskavosti-skalik-2

Tomáš Skalík