...
název restaurátorské práce

Restaurování
Mariánského sloupu
na Dolním náměstí
v Opavě

Restaurování sloupu Panny Marie na Dolním náměstí v Opavě je dokončeno. Historické fotografie, průzkum barevnosti a odvaha, to jsou tři nutné podmínky, které předcházely výsledku současné podoby restaurování. Po desítky let tmavý sloup se tak může ukázat v povrchové úpravě analogické původnímu záměru. Díky všem, kteří se na tom podíleli.

Mariánský sloup na Dolním náměstí v Opavě

Okres: Opava
Obec: Opava
Název památky: Sloup Panny Marie
Autor díla: 
nezjištěn
Datování: 
1869
Materiál: 
kovaný plůtek
Rozměry: 
výška cca 8m, spodní základ 4x4m
Předchozí známé restaurátorské zásahy: poslední restaurování Ladislav Werkmann 1997

Mariánský sloup je ustaven zhruba uprostřed Dolního náměstí, před průčelím jezuitského kostela sv. Vojtěcha. Dole je obepnut kovaným plůtkem natřeným černou barvou.

Jedno pole kovaného plůtku je upraveno jako otvíravá dvoukřídlá branka s petlicovým zavíracím mechanismem.
Sloup sestává ze dvou schodů, soklu, sloupu a samotné statue Panny Marie. Vysoký trojboký sokl s konkávně vybranými stranami má na okosených hranách pilastr stočený na konci do voluty a je zakončen vyloženou římsou. Na soklu jsou umístěny německé nápisy k poctě Panny Marie a pamětní nápis o znovuzřízení sloupu v roce 1869. Sloup je trojboký se stěnami zdobenými reliéfním ornamentem a mariánským monogramem, na další straně monogramem IHS a probodeným srdcem. Sloup je ukončen římsou, na něm stojí Panny Marie na zeměkouli, jíž obepíná had s jablkem v zubech. Panna Marie je klasicky vyobrazena se svatozáří z 12hvězdami a lilií v ruce. Atributy jsou z mědi pozlacené plátkovým zlatem.

STAV PŘED RESTAUROVÁNÍM 

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.