REALIZACE V ROCE 2015

Kamenné parapety oken zákristie a zákrytové desky opěrných pilířů kostela Všech svatých ve Vlčovicích

Okres: Nový Jičín
Obec s rozšířenou působností: Kopřivnice
Obec: Vlčovice
Místo / Adresa: Vlčovice
Upřesňující název památky: parapety oken zákristie a zákrytové desky opěrných pilířů
Údaje o památce
Autor: neznámý
Datování: kostel z roku 1597
Materiál / technika: pískovec, kamenické opracování
Vlastník: Římskokatolická farnost Vlčovice

Kamenná obvodová římsa soklu věže kostela Všech svatých, Vlčovice

Okres: Nový Jičín
Obec s rozšířenou působností: Kopřivnice
Obec: Vlčovice
Místo / Adresa: Vlčovice
Upřesňující název památky: kamenná obvodová římsa soklu věže
Autor: neznámý
Datování: kostel z roku 1597
Rozměry: celkové rozměry 0,15 x 0,1 x 14 m
Materiál / Technika: pískovec, kamenické opracování
Vlastník: Římskokatolická farnost Vlčovice

Kamenný kříž kostela Nalezení sv. Kříže v Rybí

Název: kamenný kříž v kostele Nalezení sv. Kříže
Autor: neurčen
Datování: vznik kostela 15. století
Rozměry: cca 0,7m
Materiál: pískovec
Okres: Nový Jičín
Obec s rozšířenou působností: Nový Jičín
Obec: Rybí
Místo: kamenný kříž se nachází na vrcholu štítové zdi kostela.

Kamenný kříž na hřbitově Řepiště

Název: kamenný kříž
Autor: neznámý
Datování: 1891
Materiál: pískovec
Okres: Frýdek Místek
Obec s rozšířenou působností: Frýdek Místek
Obec: Řepiště

Kamenný kříž Ostrava – Hulváky

Název: kamenný kříž
Autor: neznámý
Datování: 19. století
Materiál: pískovec
Okres: Ostrava – Hulváky
Obec s rozšířenou působností: Ostrava

Kamenný kříž na hřbitově Ostrava

Název: kamenný kříž
Autor: P. Dolenský
Materiál: pískovec
Okres: Ostrava, hřbitov
Obec s rozšířenou působností: Ostrava

Kamenný sokl evangelického kostela

Název: sokl parteru evangelického Kristova kostela v Ostravě
Autoři: architekti Karel Troll a Ludvík Faigl
Datování: 1905-1907
Materiál: pískovec
Obec: Ostrava
Místo: Husovo nám., Moravská Ostrava
Vlastník: Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Ostravě, Husovo nám. 4, Moravská Ostrava

Otvory pro montáž informačních banerů na fasádě Historické výstavní budovy SZM, Opava

Obec: Opava
Místo / Adresa: Historická výstavní budova Slezského zemského
muzea, čp. 419, ul. Komenského, parc. č. 556, k.ú. Opava – Město
Návrh technického řešení

Na základě grafického návrhu a posouzení stavu památky na místě samém, s ohledem a přihlédnutím k památkovým hodnotám a estetickému významu exponovaných ploch, navrhujeme následující technické řešení:

Banery budou k ploše fasády v zamýšleném místě a rozměrech odpovídajících čelním plochám vystupujících pilastrů kotveny pomocí vždy 5 páry nerezových šroubů s podložkami. Tento rastr zajistí dostatečně potřebnou pevnost a odolnost montáže proti poškození i při nárazovém větru a rovněž rozloží momentální bodovou tlakovou zátěž v omítkách v okolí montáže. 

Model lidického Pomníku dětských obětí války Opava, Slezské zemské muzeum

Název: model lidického Pomníku dětských obětí války
Autor: sochařka Marie Uchytilová-Kučová, sochař Jiří V. Hampl
Datování: 1969-
Rozměry: 82 dětských postav v životní a nadživotní velikosti
Materiál: patinovaná sádra
Obec s rozšířenou působností: Opava
Obec: Hrabyně
Místo: Památník 2. sv. války

Pomník Bedřicha Smetany Opava, Smetanovy sady

Název: pomník Bedřicha Smetany
Autor: podstavec architekt Stanislav Sucharda, busta sochař Otakar Španiel
Datování: 1927
Rozměry: cca 2,5m


Materiál: žula a bronz

Vstupní parter nájemního domu Gudrichova 6, Opava

restaurování vchodu (oprava omítek a výmalba) a zrestaurování (obnova původních povrchů včetně doplnění hmoty reliéfních pilířů) celého venkovního „portálu“ kolem hlavních vchodových dveří

Pomník obětem 1. sv. války Karviná

Název: pomník obětem 1. světové války
Datování: po r. 1918
Autor: F. Malina z Orlové
Materiál: hořický pískovec
Lokalizace památky
Okres: Ostrava
Obec s rozšířenou působností: Karviná

Kašna v zámeckém parku Karviná

Místo: zámecký park (park Boženy Němcové), parc. č. 10/1 v k. ú. Karviná – Fryštát
Autor: nezjištěn
Datování: nezjištěno
Rozměry: výška sousoší cca 1,5m, průměr kašny cca 6,5m
Materiál: obruba – pískovec, sousoší – umělý kámen

 

Socha sv. Josefa Karviná

Místo: zahrada rodinného domu Gančarčíkových, Potoční 1447/3, Karviná  – Mizerov
Autor: nezjištěn
Datování: nezjištěno
Rozměry: cca 0,6 x 0,6 x 2,5 m
Materiál: hořický pískovec

Obnova Slovanského pramene

  • první zmínka o prameni (vznikl jako Silber Quelle – Stříbrný pramen) je z roku 1845, o sto let později byl přejmenován na Slovanský, jeho poslední podoba pocházela z roku 1961

  • obnova se začala připravovat v prosinci 2014, umělecké a stavební práce proběhly v dubnu a květnu 2015
  • zahrnovala kompletní rekonstrukci přívodu vody, kompletní rekonstrukci prameníku a opěrné zídky, rozšíření prostoru před prameníkem, osazení laviček
  • okrášlující složkou je přírodní monolit (hornolipovský mramor), na kterém je umístěn bronzový chrlič ve tvaru lidských rukou od sochařky Ivy Svobodové z Jeseníku
  • naprostá většina prameníků v okolí lázní byla vytvořena v 19. století a jejich architektura vychází z dobové estetiky a zvyklostí, nový Slovanský pramen je příspěvkem současné doby ke kulturnímu dědictví jesenických pramenů

  • na rekonstrukci přispěl sponzorským darem Německý spolek přírodní léčby, který navazuje na přírodní léčitelství Vincenze Priessnitze a dříve nesl jeho jméno, dále se podílely Lesy ČR (vlastník pozemku) a Společnost Vincenze Priessnitze

  • slavnostní otevření proběhlo v pondělí 1. června za účasti zástupců všech tří organizací a více než 80 návštěvníků

  • vydatnost pramene po rekonstrukci činí přes 3 litry za minutu

Pomník Josefa Kaluse

Místo: ulice 6. května, parc. č. 94/1 v k. ú. Frenštát pod Radhoštěm
Autor: nezjištěn
Datování: pravděpodobně 1935
Rozměry: celková výška cca 2 m
Materiál: pískovec
Realizace: 2015 

Sloup se sochou Panny Marie

Místo: ulice Horní, parc. č. 140 st. v k. ú. Frenštát pod Radhoštěm
Autor: nezjištěn
Datování: pravděpodobně 1885
Rozměry: celková výška cca 6 m
Materiál: pískovec
Realizace:  2015

Oprava dlažby hlavního schodiště zámku Bruntál

Obec: Bruntál
Místo: Zámecké nám. 7, Bruntál
Autor: jedná se o řemeslnou práci bez informace o autorovi
Datování: 2. polovina 18. století  
Rozměry: celková plocha dlážděných podest je 134 m2, základní formát dlaždice v rozměrech 31,5 x 31,5 cm
Materiál: pískovec, břidlice, ojediněle mramor, novější historické opravy beton
Realizace: 2015

Plastika Mateřství Bruntál

Obec: Bruntál
Místo: U Rybníka
Autor: sochař Rudolf Doležal
Datování: 1985  
Materiál: žula

Plastika Rákosí Bruntál

Obec: Bruntál
Místo: ul. Jesenická u Horalu
Autor: sochař Aleš Rozehnal
Datování: 1970 
Materiál: pískovec
Realizace: 2015

Kamenné náhrobní desky z kaple sv. Archanděla Michaela v Bruntále

Obec: Bruntál
Dřívější místo osazení: fasáda kaple sv. Archanděla Michaela v Bruntále, parc. č. 1611 v k. ú. Bruntál-Město
Upřesňující název památky: kamenné náhrobní desky
Bližší určení místa popisem: památka se v nedávné minulosti nacházela na fasádě kaple sv. Archanděla Michaela na ulici Dukelská v Bruntále, dnes demontováno a uloženo v prostoru zámku v Bruntále
Autor:   neznámý
Datování: deska č. 1 – pravděpodobně 1559, deska č. 2 – dosud neurčeno
Rozměry: cca 2×1,2 m
Materiál / technika:   jemnozrnný pískovec
Předchozí známé rest. zásahy: nejsou
Realizace:

2015

Kamenný kříž u kostela P. Marie, sv. Jiří a sv. Martina v Martínkovicích

Obec: Martínkovice
Okres: Náchod
Bližší určení místa popisem: u vstupu do areálu kostela P. Marie, sv. Jiří a sv. Martina
Údaje o památce
Autor:
 neznámý
Název díla: kamenný krucifix
Sloh / Datování: pozdní barok, 1775 (datace, chronogram)
Materiál / Technika: místní pískovce (božanovský)
Rozměry: celku cca 6,5 m
Předchozí známé zásahy: 1877 (?)
1930 (obnoveno po větrnné smršti)
Realiazce: 2015

Socha Směrník

Místo: Odboje 1, Ostrava-Moravská Ostrava
Autor: Václav Uruba
Datování: 1969
Rozměry: cca 460 x 270 x 240 cm
Materiál: armovaný železobeton
Realizace: 2015

Socha sv. Isidora v Lichnově u Nového Jičína

Obec s rozšířenou působností: Frenštát pod Radhoštěm
Obec: Lichnov u Nového Jičína
Místo: k. ú. Lichnov, na tzv. „weberstrasse“
Autor: neznámý, nákladem manželů Kubártových
Datování: r. 1888
Rozměry:
cca 4,0 m
Materiál: pískovec, vápenec
Realizace: 2015

Pomník obětem 1. sv. války Velké Heraltice – Košetice

Obec s rozšířenou působností: Velké Heraltice
Obec: Košetice
Místo: parc. č. 784/1 v k. ú. Košetice ve Slezsku
Autor: nezjištěn
Datování: 1918
Rozměry: tři samostatně stojící části, dvě boční stély cca 100 x 60 cm…

Socha sv. Floriána u kostela sv. Marka v Karviné – Fryštátě

Místo / adresa: č. 206/2, k. ú. Karviná – město
Upřesňující název památky nebo její části: kamenná socha sv. Floriána na podstavci u kostela sv. Marka v Karviné – Fryštátě

Kamenný kříž s litinovým korpusem Krista u kostela sv. Marka v Karviné – Fryštátě

Okres: Karviná 
Místo: parc. č. 140/7 a 206/2, k. ú. Karviná – město
Upřesňující název památky nebo její části: kamenný kříž s korpusem Krista u kostela sv. Marka v Karviné – Fryštátě

Mramorový náhrobek Josephuse Plasuna na fasádě filiálního kostela sv. Marka v Karviné – Fryštátě

Místo: parc. č. 208, k. ú. Karviná – město
Upřesňující název památky nebo její části: Kamenný náhrobek Josephuse Planuse na fasádě filiálního kostela sv. Marka v Karviné – Fryštátě
Autor: neznámý
Vlastník: Římskokatolická církev

Soubor náhrobků rodu Razumovských při ohradní zdi areálu kostela Narození Panny Marie v Radkově – 2. etapa, kamenný základ kovaného plotu, vč. oplocení s brankou

Obec s rozšířenou působností: Vítkov
Obec: Radkov
Místo/adresa: č. 1 o. p., k. ú. Radkov
Upřesňující název památky nebo její části: soubor náhrobků rodu Razumovských při ohradní zdi areálu kostela Narození Panny Marie