Obnova kamenné pamětní desky s nápisy a erby Kašpara Rotmberka z Ketře a jeho ženy Žofie z Fulštejna na západní fasádě věže kostela sv. Vavřince ve Štáblovicích

  • Autor příspěvku
  • Rubriky příspěvku2003

Místo: Štáblovice
Bližší určení místa: kostel sv. Vavřince, západní fasáda věže
Název památky: kamenná pamětní deska s nápisy a erby Kašpara Rotmberka z Ketře a jeho ženy Žofie z Fulštejna
Autor: Neznámý
Sloh/Datování: renesance, 1603
Materiál/Technika: blíže neurčovaný pískovec, basreliéf
Rozměry: 100 x 60 cm
Předchozí známé restaurátorské zásahy: Restaurování památky nebylo zjištěno, dle svědectví pamětníků byla však deska v 2. pol. 20. stol. opatřena šedým nátěrem a v průběhu 90. let 20. století přetřena žlutou fasádní barvou.