Obnova Slovanského pramene

  • Autor příspěvku
  • Rubriky příspěvku2015
  • první zmínka o prameni (vznikl jako Silber Quelle – Stříbrný pramen) je z roku 1845, o sto let později byl přejmenován na Slovanský, jeho poslední podoba pocházela z roku 1961

  • obnova se začala připravovat v prosinci 2014, umělecké a stavební práce proběhly v dubnu a květnu 2015
  • zahrnovala kompletní rekonstrukci přívodu vody, kompletní rekonstrukci prameníku a opěrné zídky, rozšíření prostoru před prameníkem, osazení laviček
  • okrášlující složkou je přírodní monolit (hornolipovský mramor), na kterém je umístěn bronzový chrlič ve tvaru lidských rukou od sochařky Ivy Svobodové z Jeseníku
  • naprostá většina prameníků v okolí lázní byla vytvořena v 19. století a jejich architektura vychází z dobové estetiky a zvyklostí, nový Slovanský pramen je příspěvkem současné doby ke kulturnímu dědictví jesenických pramenů

  • na rekonstrukci přispěl sponzorským darem Německý spolek přírodní léčby, který navazuje na přírodní léčitelství Vincenze Priessnitze a dříve nesl jeho jméno, dále se podílely Lesy ČR (vlastník pozemku) a Společnost Vincenze Priessnitze

  • slavnostní otevření proběhlo v pondělí 1. června za účasti zástupců všech tří organizací a více než 80 návštěvníků

  • vydatnost pramene po rekonstrukci činí přes 3 litry za minutu